Za zrela domovinska čustva

Pričujoča knjiga pred bralce na velikem formatu razgrinja 234 kart, 49 skic in tlorisov, deset tabel in drugih grafičnih prikazov ter obsežna besedila, s čimer temeljito postrga podatke slovenske zgodovine vse od prazgodovine do danes. V grobem se prebija skozi štiri kronološka obdobja - antiko, srednji vek, novi vek ter 19. in 20. stoletje -, podrobneje pa je atlas razdeljen na še enkrat toliko poglavij, ki predstavljajo temeljna poglavja slovenske zgodovine. Kot je povedal pisec predgovora in urednik Nove Revije Niko Grafenauer, je ustvarjanje dela založnike spravljalo že na rob obupa (a jih ni potisnilo čezenj), saj je predvsem zaradi kartografske zahtevnosti na njihova ramena naložilo težko ustvarjalno breme. "Toda nastal je vrhunski nacionalni knjižni monument, knjiga, ki ji ni para daleč naokoli," je prepričan Grafenauer.

"Kopica dejstev, zbranih v Slovenskem zgodovinskem atlasu, bo naše znanje očistila zmotne navlake, ki smo jo namerno ali nenamerno nabirali skozi stoletja. Poleg tega je ta knjiga sijajna učna ura, ki zmore človeka ohladiti in strezniti njegove domišljavosti in ošabnosti zoper posedovanje zemlje. Je torej podlaga za zrela domovinska čustva," pa o tem unikatnem delu meni dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Ko iz zelja in mesa nastane golaž

Pri nastajanju knjige so sodelovali številni strokovnjaki, katerim zavetje za raziskovanje ponujajo različne elitne ustanove. Prvi urednik dela, Drago Bajt, ki je uredniške vajeti držal med letoma 2003 in 2008, je zatrdil, da je k sodelovanju privabil predvsem mlajše raziskovalce z doktorskim in magistrskim nazivom, saj ni želel, da so ti obteženi s preveliko znanstveno ali pedagoško prtljago. Vrh tega je poleg strokovne komponente ciljal tudi na knjigotrško privlačnost atlasa. "Ustvarili smo tako znanstveno kot umetniško delo, ki je zapolnilo prazno liso v poznavanju slovenske zgodovine," je pojasnil prvotni urednik. Njegovo delo je leta 2009 nasledil Marko Vidic.

Eden izmed avtorjev, dr. Miha Kosi, ki je bil zadolžen za obdobje srednjega veka, je poudaril, da je k delu prispeval veliko novih izsledkov, kot denimo karto posestne razdelitve ali slovenskih urbanih naselij. Soavtor, dr. Aleš Gabrič, pa največjo odliko atlasa vidi v dejstvu, da ta kaže realno sliko naše preteklosti. Dotedanji zemljevidi so ob enaki tematiki namreč ponujali zelo različne podatke in s tem zavajali bralce. "Iz zelja in mesa pač skuhamo golaž," je dotedanje zagate metaforično opisal Gabrič.