Nedavno so objavili že tretji razpis in v primerjavi s prvim bistveno znižali izhodiščno najemnino. Če je mesto na prvem razpisu za 200 kvadratnih metrov površin zahtevalo kar 6000 evrov izhodiščne najemnine na mesec, pa na tretjem razpisu za 161 kvadratnih metrov zahteva le še 1940 evrov na mesec. Vsi, ki jih najem zanima, morajo svoje ponudbe oddati najpozneje do 10. septembra.

Najemnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo dokončal predviden paviljon, katerega obliko zdaj nakazuje zgolj kovinsko ogrodje. Paviljon bo izbrani najemnik moral urediti v skladu z arhitekturnimi pogoji načrta projektne hiše Arhe. Na mestni občini ocenjujejo, da bo najemnik moral za ureditev paviljona nameniti okoli 60.400 evrov, v kar so všteti stroški projektne dokumentacije, zasaditve dreves ter stroški gradbenih in obrtniških del.

Poleg tega pa na mestni občini od morebitnih najemnikov gostinskega lokala na Špici pričakujejo gostinsko in programsko bogato ponudbo, ki bo prepoznana in privlačna ter primerna odprtemu prostoru in mestnemu okolju. Izbrani najemnik bo tako moral v dopoldanskem in popoldanskem času zagotoviti brezplačen kulturni, vzgojni in animacijski program.