Odgovora na to nima ne on in nimam ga jaz, ampak ga lahko dajo le mediji, ki pa so zavezani javnosti in davkoplačevalcem in ne posameznim korporacijam. V interesu javnosti je, da mediji, če že sami nimajo dovolj raziskovalnih novinarjev za kritično pokrivanje tega zelo pomembnega projekta, objavljajo vsaj kritične prispevke drugih. Projekt je v vseh pogledih ušel z vajeti, zato so mediji dolžni v enaki meri oziroma še bolj kakor zagovorniške prispevke objavljati prispevke s tako imenovane "temne strani meseca". Kajti dobre plati, če so, bomo okusili in te ne bodo problem, temne in skrite pa moramo spoznati zdaj, da bi se jim mogli in znali izogniti v prihodnosti. V ta kontekst je umeščeno tudi vse moje pisanje, ki je svetlobna leta stran od tega, kar si o zadevi misli gospod Tot, da namreč "odziv na moje prispevke kaže, da je v naši državi veliko pomembnejših izzivov in problemov, kakor je TEŠ6".

V prispevku pišem o tožbi anonimnih delavcev in o zelo poraznem revizijskem poročilu PricewaterhouseCoopers o poslovanju TEŠ. O obojem gospod Tot ne pove niti besedice. Odgovarja pa zelo na splošno in s poudarjanjem blagodati TEŠ6 zamegljuje bistvo zadeve, ki je strnjena v stavku: visokoogljična realnost in nizkoogljične sanje. Prav tako ne odgovarja na problem poraznega poslovanja TEŠ in preplačane elektrike, kar se izkazuje v bilancah TEŠ. Njegova trditev, da TEŠ ne bo vplival na zvišanje cene elektrike, pa je smešna. TEŠ ceno zvišuje že sedaj, saj je njegova elektrika (cca 59 evrov za MWh) najdražja v Sloveniji. Še bolj pa bo porast drastičen, ko naj bi bil (upam, da ne bo) zgrajen TEŠ6.

Nadalje se gospod Tot zdaj hvali s tem, da imajo za TEŠ6 vsa dovoljenja. Dve leti jih niso imeli. In so brez njih gradili. Zdaj jih po zaslugi okoljske organizacije AAG (kar je svojevrsten slovenski paradoks, o čemer velja spregovoriti kdaj drugič) končno imajo! In ta dovoljenja naj bi bila po mnenju gospoda Tota alibi za dovoljenje, kakršnega ne bodo mogli dobiti nikoli - dovoljenje javnosti in davkoplačevalcev za neracionalno trošenje denarja. Zato je sklicevanje na dovoljenja pravna farsa. Politika izvršenih dejstev je popoln fiasko pravne države in vladajoče sedanje in pretekle politike. Poglejmo samo najbolj v nebo vpijoče stvari: prvič, dovoljenja za plinske agregate 2008 so izsilili, potem ko so jih že nabavili; drugič, za glavno tehnološko opremo (GTO) za projekt TEŠ6 ni bilo mednarodnega javnega razpisa; tretjič, za TEŠ6 ni bila narejena celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki bi jo tak objekt obvezno moral imeti. Krona vsega tega pa je seveda pridobivanje dovoljenj po koščkih. Takšen način je za navadnega državljana in običajne gospodarstvenike nepredstavljiv. Pri velikih investicijah v Sloveniji pa je to, v primeru, da gre za povezave kapitala s politiko, dovoljeno in skoraj samoumevno. Ker se gospod Tot seveda namerno izogiba bistva, ki je zapopadeno v trditvi, da TEŠ6 ne bo "nadomestni", pač pa dodatni objekt, mu javno postavljam naslednja nova in nekatera stara vprašanja:

1. Zakaj, če je TEŠ6 nadomestni objekt, v TEŠ intenzivno vlagajo v obnovo blokov 4 in 5? V letu 2009 je bilo za obnovo bloka 4 porabljenih preko 30 milijonov evrov, v letih 2010 in 2011 pa za blok 5 preko 20 milijonov evrov, skupaj torej več kot 50 milijonov evrov v zadnjih treh letih.

2. Zakaj, če je TEŠ6 nadomestni objekt, niso v investicijski program za blok 6 vključili stroškov razgradnje blokov 4 in 5? To postavko so menda upoštevali šele sedaj, na izrecno zahtevo vlade, podano s sklepom z dne 14. aprila 2011.

3. Zakaj, če je TEŠ6 nadomestni objekt, naj bi vzporedno deloval (celo po zagotovilih Simona Tota) blok 5 do leta 2027? Za to delovanje so sicer izumili pojem hladna rezerva, ki je v kvoto izpustov CO

2

iz TEŠ (še) ne štejejo, pa bi jo seveda morali.

4. Zakaj, če je TEŠ6 nadomestni objekt, so leta 2008 v TEŠ investirali v dva nova plinska agregata z življenjsko dobo 20 let za povečanje energetskega izkoristka blokov 4 in 5? Investicija v to je bila velika (po tedanjih tržnih cenah cca 75 milijonov evrov, dejansko pa še več) in prav lahkomiselno jo je zdaj zapraviti z ukinitvijo blokov 4 in 5.

5. Zakaj rudarsko-ekonomske fikcije 2,5 evra za gigajoul gospodje v TEŠ in Premogovniku Velenje niso že zdavnaj dokazali v praksi? To bi bili seveda kot dobri gospodarji dolžni storiti že zdavnaj. Lahko bi mnogo prihranili, zdaj pa nam to nepreizkušeno fikcijo prodajajo kot realnost in obljubo za svetlo prihodnost - po izgradnji bloka 6.

6. Da se bloka 4 in 5 ustavljata na silo, je seveda popolna resnica, zanikanje tega pa je laž gospoda Tota in njegovih. Bloku 4 se življenjska doba izteče leta 2023, bloku 5 pa leta 2028. Nasilne ustavitve in s tem uničenja blokov, ki sta v zelo dobrem stanju in v katera so pravkar obilno investirali, si Slovenija ne more privoščiti. Finančno in simbolno zdravilno pa bi bilo, da bi si "privoščila" odpoved bloka 6.

7. Zakaj je Evonikova študija o posodobitvi blokov 4 in 5 "javna tajna"? Sklepam, da zato, ker je strokovno katastrofalna, vsebinsko pa je poskus prevare davkoplačevalcev. Pozivam informacijsko pooblaščenko gospo Pirčevo, da čim prej izda odločbo, ki bo to anomalijo odpravila.

8. Zakaj v poslu z Alstomom ni protidobav, kar bi bilo normalno? S tem "dosežkom" se je Uroš Rotnik celo hvalil. Ali je ta "dosežek", ki je skregan z zdravo pametjo, "dosežek" le zato, ker je brez protidobav zagotovljena večja hitrost postopkov ter diskretnost izbrancev in celotnega projekta? Celo pri vojaškem nakupu osemkolesnikov patria so protidobave, pri "civilnem" poslu jih ni.

Naj zaključim. Nojevske politike in negibnosti nadzornih institucij nismo več dolžni le nemo opazovati. Aktivnih državljanov je vse več. Politika in termoelektrarne so zaradi državljanov in ne obratno. Investicija v TEŠ6 je po sedanjih cenitvah petkrat večja od nakupa osemkolesnikov. Kritičnost "strokovne" javnosti, budnost nadzornih institucij ter medijska pozornost do nepravilnosti pa so v primerjavi z osemkolesniki in drugimi nakupi žal neprimerno krajše sape. To kaže na izredno, ponovno pridobljeno moč tistih, ki danes (še) obvladujejo energetsko - pa tudi drugo - dogajanje v Sloveniji.

Vili Kovačič, DavkoPlacevalciSeNeDamo