Ljubljanski dnevnik je poročal, da je žrebanje bogatih nagrad privabilo nekaj tisoč radovednežev. Marsikoga pa je pritegnil tudi kulturni progam, ki so ga pripravili godba ljudske milice, oktet poštarjev in voditelj ter napovedovalec Božo Podkrajšek. Ob napovedani uri sta se zavrtela prva dva od skupno šestih bobnov. Pokazala sta številko 27, kar je vsem imetnikom srečk, katerih niz se je končal s to številko, prineslo dobitke po 1000 dinarjev. Za primerjavo povejmo, da je izvod Ljubljanskega dnevnika tedaj veljal 5 dinarjev. Nato so se vrstila žrebanja za vedno višje dobitke, dokler ni bila izžrebana premija 500.000 dinarjev. Naslednje žrebanje, pri katerem so ponovno upoštevali tudi vse za to kolo kupljene srečke, je bilo čez nekaj dni v Zagrebu. V hrvaški prestolnici pa je bila možnost dobitka veliko večja, kajti medtem ko je bilo pri prvem žrebanju izžrebanih samo 8956 dobitkov in pet premij v skupni vrednosti 17,650.000 dinarjev, je bilo v Zagrebu izžrebanih 73.169 dobitkov in štiri premije v skupni vrednosti 29,350.000 dinarjev.

Objavljene fotografije hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.