Sklep o določitvi protokolarnih pravil sicer ne določa posebnih slovesnosti ob smrti nekdanjega predsednika vlade, zato pa pravila službe v Slovenski vojski določajo, da Vlada Republike Slovenije lahko določi izvedbo pogreba z vojaškimi častmi za osebe po njeni presoji. Z vojaškimi častmi se namreč lahko poleg naštetih oseb v določbi pokoplje tudi osebe, za katere tako odloči vlada. Taka odločitev je tudi v skladu z željami bližnjih sorodnikov pokojnika.