Z novim potekom steze je zadovoljen tudi predsednik Ljubljanske kolesarske mreže Gašper Žemva. "Ogledali smo si novo stezo, ki je zdaj speljana bistveno bolje kot prej, saj je speljana bolj naravnost. Kolesarjem tako ni več treba ustavljati na njihovi prednostni smeri," je zadovoljen Žemva. Kolesarska mreža je dalj časa opozarjala na neustreznost kolesarske steze v omenjenem križišču, zato je Žemva toliko bolj zadovoljen, da je mestna občina deloma upoštevala njihov predlog. Žemva upa, da bo ta primer zgled in da v prihodnje ne bo prihajalo do neprimernih zarisovanj kolesarskih stez, temveč da bodo že v izhodišču kolesarske steze zarisane tako, da bodo za kolesarje varne in udobne.