Ob 11. uri je župan Škofje Loke Miha Ješe javnost seznanil z (ne)uspehi pri poteku gradnje, niti državna družba niti župan pa niso z besedo omenili, da do napovedane gradnje odseka obvoznice skozi vas Suha sploh ni prišlo. Čeprav je država razlastila dva kmeta, pridobila gradbeno dovoljenje in zavrnila vse pritožbe, je peščica vaščanov Suhe začetek gradnje včeraj ustavila in vsaj začasno preložila. Na traso obvoznice so zapeljali tudi nekaj traktorjev.

Čeprav tudi na preostalih delih obvoznice od Suhe do Zminca ne teče vse gladko (gradnja predora bi morala biti končana, ta hip pa so tam nekje na polovici), je že slabih deset let glavna ovira za uspešno dokončanje tako nujno potrebne in kar 43 milijonov evrov vredne ceste neupoštevanje vaščanov Suhe. Sredi vasi naj bi namreč bilo krožišče, ki bo vas presekalo na pol, kmete odrezalo od svojih travnikov in njiv ter poslabšalo poplavno varnost. Ko je bil še čas, vaščanov nihče ni želel poslušati, da bi bilo primerneje zgraditi viadukt. Zdaj jih novi župan Miha Ješe sicer posluša in razume, a vse kaže, da bo za kakršno koli spremembo prepozno.

Država je uspela z razlastitvijo in pridobila gradbeno dovoljenje. Člani civilne iniciative ter dva najbolj ogrožena kmeta pa so pojasnili, da vsi vpleteni še niso prejeli odločb o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, da niso dobili odgovorov upravne enote na pripombe in da so pri razlastitvi zemljišča Tomaža Starmana izvzeli del travnika, kjer cesta sicer res ne bo šla, bo ga pa popolnoma obkrožila in bo kmet do svoje zemlje prišel lahko le po stopnicah. Prav tako nihče od razlaščencev še ni dobil plačila, tako da je dovoz traktorjev na zemljišče na neki način dovoz na še vedno lastno zemljo. Dopoldne je tako morala posredovati policija, dogovor je bil, da izvajalci dela zaustavijo, investitor preveri dokumentacijo in nato z deli, tudi ob varnostnikih in policiji, če bo treba, nadaljujejo.

"Naj še enkrat več poudarim, da nisem proti obvoznici. Ne razumem pa, zakaj nas nikoli niso upoštevali. Uničujejo mojo kmetijo, za razlaščeno zemljo nam dajejo denar in ne zemlje. Kako naj orjem in sejem po denarju? Moja dolžnost je, da opozarjam tudi na to, da bodo poplavno ogrozili vas. Zdaj grem do konca, do ustavnega in evropskega sodišča," je še enkrat ponovil Jože Hartman, gospodar ene najlepših domačij na Loškem - Pri Španu.

Župan Škofje Loke Miha Ješe je povedal, da je občina za 3.200 evrov naročila študijo, ki bi pokazala, ali je še možno v Suhi obvoznico zgraditi drugače in vaščanom bolj prijazno, pa hkrati ne spreminjati lokacijskega dovoljenja in tvegati vnovičnega zamika dokončanja gradnje ali celo izgube evropskega denarja. Izsledke študije bi morali dobiti včeraj, pa jih še niso. Na vprašanje, ali ob pozitivnem odgovoru študije lahko sploh še ustavijo začeto gradnjo, pa župan odgovora ni imel. "Vodstvo občine še vedno meni, da predlagana rešitev v vasi Suha ni najboljša, vendar se zavedamo tudi pomembnosti celotnega projekta. Poskušamo najti rešitev, ki bi zadovoljila potrebe vseh in ne bi pomenila časovne zamude," je poudaril Ješe. Rok za izgradnjo je sicer avgust 2013.