V romskem naselju v prekmurski občini Tišina je Inštitut za narodnostna vprašanja skupaj s partnerji izvajal petdnevno filmsko in fotografsko delavnico. Kot delavnice v popoldanskem času so se priključili poletnemu taboru za romske otroke, ki jih v naselju Vanča vas - Borejci že tretje leto organizira RAK, Romski akademski klub. Ta združuje mlade intelektualce iz romskih vrst.

Inštitut je taki delavnici v začetku avgusta že izvedel v romskem naselju Hudeje v občini Trebnje, tokrat pa se je preselil v Prekmurje. V okviru poletnih aktivnosti projekta "Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti", ki ga sofinancirata ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad, želijo skupaj s projektnimi partnerji iz vse Sloveniji prekiniti začarani krog družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti.

Dr. Jernej Pirc z Inštituta za narodnostna vprašanja je pojasnil: "Projekt teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti, v delavnicah pa mladim Romom mentorji predstavljajo sodobno tehnologijo, hkrati pa med njimi morda najdejo tudi skrite talente. Mladi imajo možnost za socialno interakcijo z mentorji, ki niso iz njihovih vrst."

Otroci so se v začetku prejšnjega tedna s fotoaparati razkropili po vasi, slikali predmete, portrete svojih staršev, vzgojitelje in mentorje, skupaj so slikali detajle domačega nogometnega igrišča NK Roma. "Marsikdo od njih nikoli ni imel v rokah fotoaparata, a se takoj vidi, kdo ima talent," je povedal Žiga Koritnik.

"Peljali smo jih tudi v drugo romsko naselje Kamenci, kjer je ekipa Marka Naberšnika snemala film Šanghaj. Spoznali so glavne igralce in statiste in naredili posnetke filmske poroke."

Ob koncu tabora so mladi Romi skupaj z mentorji pripravili fotografsko razstavo in predstavili kratek dokumentarni film. Izdelki imajo posebno vrednost, saj kažejo želje romskih otrok neposredno skozi njihove oči. Projekt bodo v prihodnjih dveh letih izpeljali še v štirih romskih naseljih.