Vprašanja glede domnevno spornih kupčij so poskušali na včerajšnji skupščini direktorju in večinskemu lastniku Simeonu Špruku zastaviti tudi nekateri mali delničarji, a niso prejeli odgovorov. Špruk ni želel pojasniti niti poslov, ki so se zgodili v prejšnjih letih, ker da skupščina obravnava le poslovanje v lanskem letu.

Iz revizije je razvidno, da je že leta 2006 družba prodala za okoli 1,4 milijona evrov opreme, večino italijanskemu kupcu G.T. Leto kasneje je Tekstina za 1,7 milijona evrov Tekstiki prodala proizvodno halo predilnice, katere nabavna vrednost je znašala 4,5 milijona evrov. V letu 2008 je ta skupaj z več tisoč kvadratnimi metri zemljišč končala v rokah Julona, ki je zanje skupaj plačal 3,4 milijona evrov.

Zemljišča GPG po različnih cenah krožila med vrsto družb

Najbolj sporna je preprodaja neznanega podjetja FNPV, ki ga je julija 2009 ustanovilo podjetje BK Projekti (lastnik ni znan, saj so delnice na prinosnika). FNPV je razpolagal s 25.000 evri osnovnega kapitala in "le" dvakrat več sredstvi. Vseeno je Tekstika, v kateri je včasih delalo okoli 50 ljudi, le mesec dni kasneje zanj odštela visokih 1,2 milijona evrov, kar je vzbudilo tudi pozornost revizorja. Niso minili štirje meseci, ko je FNPV dobil novega lastnika, in to za šestkrat nižjo ceno - 196.000 evrov, s čimer je Tekstika ustvarila več kot milijon evrov izgube. Kupec je bil Opi Plus Matjaža Rutarja. Do prodaje je prišlo konec decembra 2009, dva dni preden je matična Tekstina prodala Tekstiko (po več transakcijah je Tekstika letos ponovno pristala v lasti Tekstine).

Revizor se je zato za dodatna pojasnila obrnil na Špruka. Ta mu je povedal, da cenitev FNPV sicer ni bila opravljena, da pa je bilo znano, da je ta lastnik zemljišč v Karlovškem predmestju v Ljubljani v vrednosti 1,6 milijona evrov. Iz zemljiške knjige je razvidno, da so bila ta zemljišča prej v lasti Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG) Borisa Dolamiča.

Aprila 2010 se je paket delnic FNPV vrnil v roke Tekstike, kupnina v višini 197.960 evrov pa je bila plačana prek verižne kompenzacije. Zemljišča so bila sicer vmes prenesena na družbo T-PTSN, ki je prav tako zamenjala več lastnikov. FNPV je bil lani poleti likvidiran, T-PTSN pa je še vedno nedelujoč.

Že pred temi posli, v aprilu 2008, se je odvrtel še en posel z zemljišči GPG. Za nekaj več kot milijon evrov je invalidsko podjetje Tekstika kupilo 17.655 kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče na Viču v Ljubljani. Manj kot pol leta kasneje ga je prodalo Tekstini, zanj pa iztržilo tretjino manj - 644.000 evrov.

Tekstina je navedeno zemljišče julija 2009 prodala naprej, zanj pa iztržila 667.000 evrov. S preprodajo zemljišč je tako ustvarila manjši dobiček, vendar je na drugi strani Tekstika izgubila 362.000 evrov in še dodatno poglobila izgubo. Zanimivo je, da je zemljišče kupila ljubljanska družba A-Nep, članica skupine GPG, ki je bil njegov prvotni lastnik.

"Borzni zlom" posredniku prinesel pol milijona evrov dobička

Špruk je revizorjem pojasnjeval tudi ozadje poslov z delnicami Elektra Maribor, ki so v manj kot letu dni zaokrožile med Naložbami plus, Tekstiko in Tekstino, v njih pa so nastajale visoke razlike v cenah. Da je konec maja 2008 Tekstika za slabo likvidne delnice Elektra Maribor plačala po 15 evrov oziroma dvakrat več od tržne, je Špruk pojasnil "s poslovno priložnostjo dobrega nakupa". Da je te delnice manj kot tri mesece zatem prodala matični družbi po za tretjino nižji ceni, pa je Špruk pojasnil z zlomom borz. Maja 2009 so delnice po ceni 10,47 evra romale v roke družbi Janeva in nato Naložbam plus, prvotnemu lastniku. Pred časom smo razkrili, da so Naložbe plus te delnice prodale po ceni devet evrov, tako da je pri neznanemu posredniku ostala razlika v višini 450.000 evrov.

tomaz.modic@dnevnik.si