Pregledi bodo potekali v državi, kjer bodo te osebe bivale pred prihodom v Slovenijo. Če bodo pri pregledu ugotovili, da ima oseba, ki je v ožjem izboru za prihod, nalezljivo bolezen, potem ne bo prišla v Slovenijo, so pojasnili na ministrstvu.

Višina sredstev bo odvisna od odločitve vlade, koliko oseb bo sprejela Slovenija. Če se bo vlada odločila za projekt preselitve oseb, bo s sklepom določila število oseb, ki jih bo Slovenija sprejela. V vladnem gradivu, na podlagi katerega bo sprejela sklep, bodo opredeljeni tudi stroški, povezani s sprejemom oseb. Od ocenjenih stroškov bo ministrstvo za notranje zadeve krilo 25-odstotni delež, preostalo bo pokrito iz sredstev evropskega sklada za begunce, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

Uredba je nastala na podlagi novele zakona o mednarodni zaščiti, ki je začela veljati februarja letos. Novela vladi nalaga, da mora izdati predpis, s katerim določi način izvedbe preselitve državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki imajo status begunca in so v Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote.