To ne drži: bolniki se že od osemdesetih let preteklega stoletja na našem oddelku obsevajo od 7.30 do 19. ure. Pred dobrim letom pa smo zaradi nevzdržnih čakalnih dob na obsevanje naš delovnik "potegnili" še za uro in četrt, do 20.15. Drži, da se bolniki poznih popoldanskih in večernih terminov otepajo in so nezadovoljni: popoldanski pregledi v ambulantah za spremljanje bolnikov (po končanem zdravljenju), kamor so ti naročeni enkrat na dva, tri ali več mesecev, so namreč nekaj povsem drugega kot vsakodnevno prihajanje na terapijo v (neželenih) popoldanskih oziroma večernih urah. Od tod nezadovoljstvo bolnikov, ki pa ga žal ne moremo vzeti v obzir: v Sloveniji nam že desetletja samo z dvoizmenskim delom na obsevalnih napravah uspe vsaj deloma kompenzirati pomanjkanje obsevalnih naprav.

Osebje na oddelku za teleradioterapijo se podaljšanju delovnika ni upiralo; tudi ambulanta za spremljanje bolnikov med obsevanjem deluje do 20. ure (medtem ko druge popoldanske ambulante na OI, ki so namenjene spremljanju bolnikov po končanem zdravljenju, uradno zaključijo ob 17.30).

To pripombo sem napisal zato, da v bodoče v javnosti ne bi predstavljali napačnih informacij.

Prof. dr. Primož Strojan, dr. med., Sektor radioterapije OIL