Trenutno za park še vedno velja upravljavski načrt iz leta 1984, na občini pa naj bi bil pripravljen tudi dve leti star osnutek novega upravljavskega načrta. "Nadzor v parku je omejen na prijave in opažanja na terenu ter ukrepe inšpekcijskih služb, pristojnih za področja narave in gozdarstva. Sama skrb za dobro stanje gozdov pa je prepuščena lastnikom zemljišč," še sporočajo iz občine.

Območje parka je sicer veliko okoli 300 hektarjev, večinoma pa ga sestavljajo parcele gozdov posebnega pomena, pomembnih za rekreacijo. Ti pa so v 90 odstotkih v zasebni lasti, kar je bil pred časom tudi razlog, da so občinske službe podrle znano trim stezo Mostec, saj je potekala po zemlji, ki ni občinska. Lastniki teh parcel želijo, da se občina z njimi čim prej dogovori o morebitni odškodnini, če gozdov ne bo odkupila. Če namreč na katerega izmed obiskovalcev gozda pade veja ali trhlo drevo, je kriv lastnik. Da se to ne bi zgodilo, imajo lastniki s skrbjo za svoj gozd tudi večje stroške, saj je obisk gozdov v krajinskem parku sredi mesta izjemno velik.

"Občina bi odkupila le tiste gozdne parcele v parku, ki so razglašene kot gozd s posebnim namenom. Dialog z lastniki poteka, vendar ni vedno v skladu z njihovimi pričakovanji. Sicer bodo odkupi teh zemljišč potekali v skladu z zakonodajo in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi," sporoča Marjana Jankovič iz mestnega oddelka za varstvo okolja. Odkupna cena gozda se določa na podlagi cenitve gozdarskega sodnega izvedenca. Ta naj bi določil ceno kvadratnega metra gozda s posebnim namenom pri 1,5 evra, lastniki pa menijo, da je ta vreden od pet do šest evrov za kvadrat. Cene navadnega gozda se gibljejo okoli pol evra za kvadratni meter.