Predlogu dnevnega reda nadzornega odbora, ki je vseboval tudi glasovanje o zaupnici vodstvu KZS, je, kot smo že poročali, za potrditev zmanjkal en sam glas. Predsednik KZS Blaž Kavčič je tak predlog dnevnega reda označil za poskus prevrata in za naš časnik poudaril: "Finančni položaj zveze še nikoli v zgodovini ni bil tako dober, zato ne bom dopustil, da se stvari 'razhajkajo'. Zdaj bo zaropotalo. Naredil bom red!" Franc Šterman, predsednik nadzornega odbora KZS, pa odgovarja: "Predsednik pozablja, da bodo ropotali tudi argumenti in ne samo politika."

Šterman se ob Kavčičevih navedbah sprašuje: "Je nadzorni odbor, ki opozarja na zadeve v poslovanju KZS, ki se mu zdijo, blago rečeno, sporne in neskladne z zakonodajo in temeljnim aktom KZS, prevratnik, da bo zdaj zaropotalo? Ali so prevratniki članice KZS, ki zahtevajo pojasnila in obrazložitve?" Šterman pojasnjuje, da je nadzorni odbor zahteval glasovanje o zaupnici predsedniku Blažu Kavčiču, saj mu drugega ne preostane. Po njegovih navedbah je bila namreč stalnica Kavčičevega dela stalno zavračanje vsakršnih pobud NO.

"Nadzorni odbor KZS ni mogel pregledati niti enega dokumenta o poslovanju KZS in KZS, d. o. o. Knjigovodja je na sestanku NO KZS 1. februarja 2011 na zahtevo nadzornega odbora, da predloži knjigovodsko dokumentacijo za pregled poslovanja KZS in KZS, d. o. o., izjavil, da ima od predsednika KZS Blaža Kavčiča eksplicitno prepoved izročanja kakršnih koli knjigovodskih dokumentov v pregled. To se je ponovilo na ponovno zahtevo NO po pregledu dokumentacije 15. februarja 2011, ko je NO želel tretjič pregledati poslovanje KZS in KZS, d. o. o., pa bi morali člani podpisati izjavo o zaupnosti pregledanih dokumentov, v kar NO ni privolil, saj bi moralo biti poslovanje KZS javno," meni prvi nadzornik Franc Šterman.

Vendar Jože Grah, eden od treh članov NO KZS, te navedbe zanika in se od poročila NO ograjuje, "ker je polno nekakšnih potvarjanj in polresnic". Pravi, da ni res, da NO ni imel možnosti vpogleda v poslovne izkaze za leto 2010, in med drugim poudarja, da je zdajšnje vodstvo KZS vzpostavilo pristen stik s članstvom. Štermanu pa očita, da je svojo funkcijo predsednika NO kinološke zveze večkrat zlorabil za poskus zaščite interesov svojih kolegov iz komisije, ki je v preteklosti dovolila vračanje nevarnih bulmastifov Saši Baričeviču. "Takšnega negativizma, sovraštva in zajedljivosti, kot sem ga doživel od sočlanov NO, v svoji praksi še nisem srečal," je zapisal Grah.

Toda po prepričanju Franca Štermana je Blaž Kavčič neposredno oviral in onemogočal delo nadzornega odbora KZS, s čimer je kršil statut KZS in zakon o društvih. "To sem kot predsednik nadzornega odbora KZS želel uvodoma pojasniti na skupščini, pa nisem imel te možnosti. V nadaljevanju je NO skupščini predlagal, naj se dnevni red spremeni in doda točka glasovanje o zaupnici Blažu Kavčiču. Od 80 navzočih delegatov je bila polovica (40) za spremembo dnevnega reda, 30 pa proti. Zmanjkal je en glas do večine, da bi skupščina po spremenjenem dnevnem redu nadaljevala delo, tako da se črtajo z dnevnega reda točke, za katere članicam ni bilo poslano gradivo, dnevni red pa bi bil razširjen z glasovanjem o zaupnici predsedniku KZS Blažu Kavčiču," poudarja Franc Šterman.