Med zaposlenimi mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let jih je bilo lani 36.000 v rednem delovnem razmerju. 31.000 jih je po podatkih Statističnega urada RS delalo preko študentskega servisa, 1000 pa jih je opravljalo druge vrste dela, na primer delo po pogodbi ali delo za neposredno plačilo.

14 odstotkov mladih zaposlenih je lani delalo v javnem sektorju, in sicer v dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti, v izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih.

Na Zavodu za zaposlovanje 11 tisoč mladih

Skoraj 30 odstotkov zaposlenih mladih v omenjeni starostni skupini je imelo lani po podatkih statističnega urada delo za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Nekaj več kot 36 odstotkov jih je imelo delo za določen čas in s polnim delovnim časom, 33 odstotkov pa za določen čas z delovnim časom, krajšim od polnega. Delež zadnjih se je v primerjavi z letom 2005 povečal za nekaj več kot 11 odstotnih točk, kar kaže na vedno bolj negotove in nestabilne zaposlitve mladih v zadnjih letih.

Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo lani v povprečju prijavljenih 11.000 mladih, medtem ko anketa o delovni sili to številko poveča na 14.000. Večje število anketno brezposelnih mladih na statističnem uradu pripisujejo iskanju občasnih zaposlitev prek študentskega servisa, saj se osebe s statusom študenta ne morejo prijaviti na zavod za zaposlovanje, redne zaposlitve pa med študijem še ne iščejo.

Najnižja stopnja tveganja revščine med mladimi v starosti od 16 do 24 let

Mladi iščejo zaposlitev povprečno devet mesecev in pol. Med brezposelnimi mladimi jih je največ, 64 odstotkov, z dokončano srednješolsko izobrazbo, sledijo mladi z dokončano osnovno šolo ali z nižjo izobrazbo - teh je bilo lani 29 odstotkov, najmanj pa je med mladimi brezposelnimi visokošolsko izobraženih - 6,5 odstotka.

V Sloveniji je bilo lani po statističnih podatkih 82.000 dijakov in 74.000 študentov.

V primerjavi z državami članicami EU smo leta 2009 izkazovali najnižjo stopnjo tveganja revščine med mladimi v starosti od 16 do 24 let, znašala je 8,4 odstotka.