"Zunanja ureditev kongresnega trga v peščeni izvedbi je posledica stanja platan in možne zamenjave teh v prihodnosti," so sporočili z občinske Službe za razvojne projekte in investicije. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so si prizadevali ohraniti obstoječa drevesa kljub pomislekom nekaterih strokovnjakov, ki so predlagali nadomestitev vseh starih dreves z novimi. Platane so bile namreč poškodovane že pred posegom. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Ljubljana, je pojasnil, da stanje platan ni presenetljivo: "Mesto ni narava, ampak prostor, za katerega mora skrbeti človek. Zato tudi mestno drevje nikoli ne doseže starosti, kot jo imajo drevesa v naravi, ali pa redko."

Menjava platan neizogibna

Trenutno je v parku Zvezda 71 platan, od katerih jih je sedem novejših. Prve posledice prenove so že opazne. Dve platani ob spomeniku priključitve Primorske Sloveniji sta se julija posušili. "Drevesoma so v vročem vremenu začeli rumeneti listi. Starost pri tem nima nobene vloge. Sušenje in odpadanje listja je posledica pomanjkanja vode. Najverjetneje so jima pri gradnji odstranili in poškodovali del korenin," je kritičen Dušan Jurc z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Na MOL se slabega stanja platan zavedajo. Zato bodo mogoče rešitve preučili z Zavodom za varovanje naravne dediščine, Zavodom za varovanje kulturne dediščine, dendrološko stroko in javnostjo. "Šele po sprejeti odločitvi o postopni ali celotni menjavi dreves bo prišlo do preureditve parka," so zagotovili. Kljub dosedanji postopni menjavi platan strokovnjaki priporočajo popolno preureditev. Agronom Aleksander Šiftar je namreč opozoril, da se drevesa na poškodbe počasneje odzivajo: "V času gradnje podzemnih garaž je bilo v parku gradbišče. Po njem so vozili težki kamioni in delovni stroji, ki so s svojo težo trgali in mečkali korenine, iz tal pa iztiskali zrak. Drevesa reagirajo na poškodbe z večletno zamudo. Ko se to opazi, je pomoč prepozna."

Pesek bodo nadomestili z betonom

Šiftar meni, da drevesa v parkih, kot je Zvezda, pridejo najbolj do izraza, če so geometrijsko razvrščena. Da se dosežejo primarni vizualni učinki, morajo biti vsa drevesa čim bolj enaka: "Park ne bo nikoli takšen, kot naj bi bil po zasnovi, če se bodo dodatno sadila mlada drevesa. Obnoviti bi ga bilo treba v eni potezi." Na MOL so zagotovili, da so drevesa pod stalnim nadzorom. V dobrobit platan so za nekaj let na potke nasuli pesek. Po doseženem dogovoru s pristojnimi in stroko ga bo zamenjal glorit, betonski tlak, ki naj ne bi močno vplival na stanje dreves. Vendar Jurc opozarja, da so spremembe za platane slabe. Drevesa se v svojem življenju razmeram lahko prilagodijo, a je ta postopek dolgotrajen. "Platane v parku Zvezda so doživele velike spremembe svojega rastišča, kar se ne more popraviti. Zdaj jih je treba pustiti pri miru in natančno opazovati, ali bodo še kazale znamenja poškodb," je poudaril Jurc in dodal, da je platane treba redno pregledovati in ukrepati ob vsaki nepravilnosti.

Anketa: Ljubljančani s prenovo Kongresnega trga zadovoljni