Po predlogu rebalansa bo proračun ministrstva za zdravje znašal 78,3 milijona evrov, medtem ko je prvotno znašal 101,5 milijona evrov.

Sredstva za zdravstvo, pridobljena od Evropske unije, se bodo zaradi prenosa aktivnosti v naslednja leta na projektih eZdravje in centri za urgentno medicino znižala za 17 milijonov evrov oz. za 90 odstotkov, navajajo na ministrstvu za zdravje.

Ob tem je minister za zdravje Dorjan Marušič ob robu današnje predstavitve novih informacijskih sistemu na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana poudaril, da se bodo ta sredstva povrnila, če se bo v prihodnjem obdobju izkazalo, da se začrtane aktivnosti projekta eZdravje izvajajo, kot je načrtovano in v predvidenem časovnem okvirju.

Pojasnil je, da bodo investicijski projekti kljub takšnemu rezu v letošnjem letu potekali predvidoma nemoteno. Tako bodo dodatna sredstva črpali iz sklada za investicije, ki pa bo do konca leta predvidoma izčrpan.

Minister zato napoveduje, da bodo prihodnje leto verjetno morali investicijske projekte, začenši z novim urgentnim centrom v Ljubljani, prerazporejati. Izvajanje nekaterih se bo po njegovih napovedih upočasnilo, nekateri pa bodo "morali počakati na boljše čase". Ni sicer pojasnil, kateri projekti bodo prioritetni in se bodo nemoteno odvijali in kateri bodo upočasnjeni oz. zaustavljeni.

Sicer pa projekt novega urgentnega bloka v Ljubljani še vedno stoji, saj po njegovih besedah "gre vse narobe". Ministrstvo je namreč v začetku leta odstopilo od pogodbe z gradbenim konzorcijem SCT, Vegrad in GPG, ki so gradili objekt nove ljubljanske urgence.

Trenutno še nimajo novega izvajalca, vendar pa naj bi v kratkem podpisovali pogodbe z izvajalci, pojasnjuje minister. Tako naj bi do konca leta ponovno začeli z nadaljevanjem del pri omenjenem projektu. Sicer pa so z delom amortizacijskih sredstev in unovčenjem bančnih garancij uspeli nazaj pridobiti šest milijonov evrov.

Integralna oz. domača sredstva se znižujejo za 15 odstotkov oz. 12 milijonov evrov. To bo po napovedih ministrstva "vplivalo predvsem na dinamiko izvajanja" (oz. upočasnilo) investicij v javne zdravstvene zavode.

Z rebalansom pa se zvišujejo namenska sredstva iz unovčenja bančnih garancij (2,6 milijona evrov) in z amortizacijo javnih zdravstvenih zavodov (3,2 milijona evrov).

S prerazporeditvami v okviru finančnega načrta bo ministrstvo zagotovilo dodatnih 1,5 milijona evrov za kritje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženim. Slednjim namreč dopolnilnega zavarovanja ni treba plačevati, saj jim ga krije proračun.

Dodatna sredstva je ministrstvo pridobilo še za področje razvoja, digitalizacije in vzpostavitve informacijskih sistemov v javnih zdravstvenih zavodih v okviru integralnih sredstev, in sicer 670.000 evrov (od tega četrt milijona v letu 2011).

Dodatnih 225.000 evrov bo zagotovilo za preventivne programe proti raku, za področje javnih pooblastil 100.000 evrov, za informatiko v zdravstvu v okviru evropskega projekta epSOS pa 396.000 evrov (od tega 132.000 evrov v letu 2011).