Doslej so morali uporabniki teh stranišč za uporabo plačati 17 centov. Ob tem velja omeniti, da je Snaga še decembra lani v poslovnem načrtu za letošnje leto razmišljala o povišanju uporabnine s 17 na kar 50 centov. S tem potencialnim ukrepom, ki naj bi pomagal izboljšati poslovanje podjetja, bi Snaga z zaračunavanjem uporabe javnih sanitarij zaslužila slabih 49.000 evrov več prihodkov.

Na Snagi so nam včeraj pojasnili, da so se za odpravo uporabnine odločili zato, ker so imeli s pobiranjem sedemnajstih centov več stroškov kot koristi. Pomočnik direktorja Snage Valter Nemec je povedal, da so prej morali imeti na vsaki lokaciji po enega zaposlenega, ki je pobiral uporabnino in sproti čistil sanitarije. Zdaj bodo zaposleni krožili med zgoraj navedenimi lokacijami in jih vsako uro čistili, vzdrževali, oskrbeli z materialom, nadzirali prostore in delovanje naprav. V Snagi tako načrtujejo, da bodo zmanjšali stroške in povečali zadovoljstvo uporabnikov. Pričakujejo tudi, da bodo zaradi odprave uporabnin mestne površine manj onesnažene z urinom.