Ob tem je zanimivo, da se je ob stečaju GPG v podobni godlji znašel tudi občinski stanovanjski sklad, ki je imel z gradbincem podpisano pogodbo za gradnjo 183 neprofitnih najemnih stanovanj v Polju. Podobno kot na republiškem so tudi na občinskem skladu sodelovanje z njim marca prekinili, v nasprotju z republiškimi kolegi pa so že maja pospravili v predal novo pogodbo s Telkos inženiringom, ki bo sosesko dokončal do oktobra ali šest mesecev kasneje, kot je predvidevala pogodba z GPG.

Na republiškem stanovanjskem skladu poudarjajo, da so kljub temu da še vedno niso pripravili razpisa za glavnega izvajalca, izvedli več drugih naročil: "V obdobju od odstopa od pogodb z GPG je Stanovanjski sklad RS izpeljal in še izvaja ne le enega, temveč več postopkov javnega naročanja za zagotavljanje nadaljevanja gradnje oziroma dokončanja soseske. Za primer naj povemo, da je sklad najprej izbral izvajalca za nujna dela, nato izvajalce za izdelavo nove projektne dokumentacije za pripravo javnega razpisa za nadaljevanje gradnje ter izvedel vse postopke za ureditev in zavarovanje gradbišča."

Glavni razpis pa predstavlja veliko trši oreh, saj se na skladu soočajo tudi z nesodelovanjem posameznih izvajalcev del, ki so sodelovali pri projektu, manjkal pa naj bi tudi del dokumentacije. Kot da to ne bi bilo dovolj, se na skladu že vrsto let soočajo s kadrovsko stisko, saj imajo zaposlenih le 35 ljudi. Na pripombo, da sklad v Ljubljani varčevalcem v stanovanjski shemi že skoraj pet let ni ponudil nobenega stanovanja, odgovarjajo, da so javni sklad, ki deluje po vsej Sloveniji in niso omejeni le na območje osrednje Slovenije. Kolikšno pa je zanimanje za skladova stanovanja zunaj Ljubljane in kako posrečena je bila njihova politika gradnje stanovanj, zgovorno pričajo prazna nova stanovanja v Mariboru, Račah, na Jesenicah, v Vipavi in Pivki, ki jim jih ne uspe niti oddati, kaj šele prodati.