Največ, kar 13.654 mest, je letos razpisanih na fakultetah Univerze v Ljubljani, kar je slaba polovica vseh razpoložljivih vpisnih mest v Republiki Sloveniji. Slabih 24 odstotkov ali 7511 mest je razpisanih na fakultetah Univerze v Mariboru, več kot 2070 (7 odstotkov) mest pa je razpisala Univerza na Primorskem. Približno odstotek vseh vpisnih mest je na voljo na Univerzi v Novi Gorici, 7 odstotkov pa so razpisali javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. Ostanek pripada zasebnim fakultetam. Vse štiri slovenske fakultete in visokošolski zavodi bodo v prihodnjem šolskem letu izvajali kar 528 študijskih programov.

Za primerjavo, lani je bilo vsega skupaj razpisanih 26.575 mest na javnih in zasebnih fakultetah, dijakov zaključnega letnika pa je bilo 22.913. Ob koncu prvega roka vpisnega postopka je tako ostalo nezasedenih skoraj 4800 vpisnih mest na fakultetah, ali povedano drugače, vpisalo se je 24 odstotkov manj dijakov, kot je bilo razpoložljivih mest, v izbirni postopek prvega prijavnega roka pa je bilo vključenih 76 odstotkov vseh slovenskih dijakov.

Tudi sicer število razpisanih programov od študijskega leta 2006/07 narašča, pri čemer se število mest v univerzitetnih študijskih programih iz leta v leto povečuje, število mest na visokošolskih programih pa postopoma upada. Tako je bilo denimo pred petimi leti na slovenskih univerzah razpisanih 12.994 mest, na visokih šolah pa 12.022, medtem ko je bilo lani na visokih šolah na voljo le še 11.358 mest.

Kljub temu da vsaj zadnja štiri leta vsakemu dijaku pripada precej več kot eno mesto na fakulteti, pa že nekaj časa velja pravilo, da skoraj 65 odstotkov vseh dijakov, ki se odločijo za nadaljevanje izobraževanja, izbere četrtino najbolj priljubljenih razpisanih programov. Zelo priljubljene so denimo filozofska, ekonomska in pedagoška fakulteta, kjer pa je praviloma tudi veliko število razpisanih mest. Letos so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL) razpisali 1518 mest, prejeli pa 1423 prijav kandidatov, na Ekonomski fakulteti UL se za 900 vpisnih mest poteguje 950 kandidatov, na Pedagoški fakulteti UL pa so za 555 mest prejeli 908 prijav.

Tudi največji presežek vpisa je že tradicionalno na nekaj programih, ki jih izvajajo fakultete UL. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo se je na smer filmska in televizijska režija, kjer bodo sprejeli le štiri bodoče bruce, prijavilo skoraj 30 kandidatov. Tudi drugi programi te fakultete so zelo priljubljeni, za vsega 34 vpisnih mest so prejeli kar 156 prijav. Podobno je bilo lani. Za program dramska igra se je prijavilo kar 1108 odstotkov več kandidatov, kot je bilo razpisnih mest, ali 133 dijakov za 12 mest. Na smer film in televizija je prispelo 700 odstotkov preveč prijav ali 28 prijav za štiri mesta. Vsa leta je oblegana tudi Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. Letos so za 97 razpisanih mest mest v prvem prijavnem roku prejeli 248 prijav. Podobno je bilo tudi lani, ko so na programu na vizualne komunikacije našteli 424 odstotkov več prijav, kot je bilo razpisanih mest, na konzerviranju in restavratorstvu ter slikarstvu pa več kot 300 odstotkov več. Veliko kandidatov bo letos izviselo tudi na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM), letos se za 140 mest poteguje 423 kandidatov, lani pa se je na programu varnost in policijsko delo za 80 razpisanih mest potegovalo 361 kandidatov, kar pomeni, da se je prijavilo kar 451 odstotkov kandidatov preveč.

Letos je velik interes tudi za Zdravstveno fakulteto UL, kjer se za 385 vpisnih mest poteguje kar 1034 kandidatov, na Medicinski fakulteti pa se za 275 mest poteguje 643 kandidatov. Sicer pa je že nekaj let med dijaki zelo priljubljena tudi Visoka šola za dizajn, kjer so denimo lani za program notranja oprema prejeli 520 odstotkov preveč prijav, 440 odstotkov preveč zanimanja je tudi za program kineziologije ter laboratorijsko zobno protetiko.

Kljub navalu na posamezne programe je razveseljiva novica, da se je letos prva želja o izboru fakultete, ki so jo navedli na prijavnici, uresničila kar 70 odstotkom dijakov. Na UL je bilo na programe rednega študija tako v prvem prijavnem roku sprejetih 8269 kandidatov ali 68 odstotkov prijavljenih, na izredni študij pa 493 kandidatov ali 81 odstotkov prijavljenih. Na UM je bilo v prvem prijavnem roku v programe rednega študija vpisanih 3277 kandidatov ali 70 odstotkov, v programe izrednega študija pa 428 ali kar 91 odstotkov vseh prijavljenih. Ob odpiranju obvestila ob zaključku prvega prijavnega roka se je razveselilo 928 tistih, ki so se vpisali na redni študij na Univerzi na Primorskem, kar je 73 odstotkov vseh prijavljenih, enak pa je tudi odstotek tistih, ki so se vpisali na izredni študij (281 kandidatov). Na naši najmlajši univerzi v Novi Gorici so v programe rednega študija v prvem prijavnem roku sprejeli 56 kandidatov ali kar 78 odstotkov tistih, ki so to želeli, medtem ko za programe izrednega študija na tej univerzi ni bilo zanimanja.

Statistike kažejo, da je bilo v minulih letih kar štiri petine dijakov ali več kot 80 odstotkov prijavljenih dijakov sprejetih na univerzitetne in visokošolske programe, ki so jih navedli kot prvo željo, od tega le tri petine v prvem vpisnem roku. Kar dve tretjini vseh kandidatov se prijavi na programe z omejitvijo vpisa.