Spomnimo, svetniki braslovške občine so PROB sprejeli marca 2008, ne meneč se za pripombe MOP in MKGP. Svojega dela v tem primeru nista opravili niti omenjeni ministrstvi, saj na terenu nista preverili, ali občina spoštuje njune pripombe glede spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč. To sta storili šele, ko so ju na nepravilnosti in nezakonitosti več kot leto dni (od decembra 2009) opozarjali vztrajni krajani. Vlada je tako na pobudo MOP šele 28. marca letos na ustavno sodišče prvič vložila pobudo za ustavno presojo spornega občinskega prostorskega akta, vendar se ustavni sodniki v vsebino ustavne pobude niso spuščali, saj so neustavnost odkrili že v postopkih. Občina Braslovče svojega prostorskega reda namreč ni objavila v Uradnem listu, kar bi po mnenju ustavnih sodnikov morala storiti, zato so ta akt razglasili za neveljaven, vse, kar je bilo v občini Braslovče storjeno na njegovi podlagi (tudi vsa izdana gradbena dovoljenja), pa za nezakonito.

Občina Braslovče se je na odločbo ustavnega sodišča odzvala tako, da je 13. junija v Uradnem listu naposled objavila PROB, ne da bi s seznama zazidljivih izločila parcele, za katere sta okoljsko in kmetijsko ministrstvo izrecno zapisali, da gradnja na njih ni mogoča. "Menili smo, da je veljavnost prostorskega reda sporna samo zato, ker ni bil uradno objavljen. Večina svetnikov pravi, da je bil PROB sprejet v dobri veri, brez fige v žepu. Svetniki še vedno vztrajajo, da je ta dokument veljaven, zato ni nihče zahteval, da bi ga vsebinsko obravnavali," nam je pred mesecem dni dejal župan Braslovč Branimir Strojanšek. Tako njegovi krajani še vedno vneto gradijo na zemljiščih, ki bi morala ostati za kmetijsko rabo, in če bo takšnemu stališču vlade (ta je včeraj znova poslala zahtevo za ustavno presojo spornih delov PROB) pritrdilo tudi ustavno sodišče, bo treba vse, kar je bilo nezakonito zgrajeno, porušiti.