Piranska enota zavoda za varstvo kulturne dediščine nas je prav včeraj obvestila, da je investitor že pridobil dokumentacijo drugega dela konservatorsko-restavratorskega projekta, ki zajema posege na obalnem zidu mandrača, pomolih ter kamniti in kovinski opremi mandrača. Piranski zavod bo nemudoma odločal o zadevi in izdal kulturnovarstveno soglasje, so še sporočili.