Kolenc je na podlagi javnega razpisa za najem prostorov za nove enote vrtca Mavrica že prejšnji teden izdal sklep, da se kot najugodnejši ponudnik izbere izolsko podjetje Topterm instalacije in se z njim podpiše pogodba za obdobje štirih let. Vendar pa se še pred podpisom pogodbe zatika na več ravneh.

Vrsta staršev selitvi otrok v poslovne prostore Topterma nasprotuje, saj so ti tik nad avtomobilskim odpadom, sredi izolske industrijske cone. Pri preverjanju smotrnosti umestitve vrtca sredi industrijske cone pa smo naleteli še na nepričakovan podatek, da poslovni prostori, kjer naj bi se septembra že slišal otroški smeh, že zdaj nimajo urejenih vseh potrebnih soglasij.

Na izolski upravni enoti so pojasnili, da je bilo "za stavbo izdano gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje pa ne, saj investitor zanj ni zaprosil". Ali je enoto vrtca smiselno umestiti v cono, ki je namenjena obrtnim dejavnostim in kako je izolski župan na razpisu kot ustrezne prostore izbral prav take, ki že zdaj nimajo uporabnega dovoljenja, smo vprašali tudi izolsko občinsko upravo, kjer nam do zaključka redakcije še niso odgovorili.

V kabinetu šolskega ministra Igorja Lukšiča so nam pojasnili, da mora občina za ureditev prostorov vrtca v poslovnem objektu najprej spremeniti namembnost objekta, tako da bo dovoljena njegova uporaba za namen dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

"To pomeni, da bo treba zanj pridobiti novo uporabno dovoljenje. Vsi prostori, ki se bodo v objektu preuredili za potrebe vrtca, kot tudi oprema prostorov, bodo morali ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca," pojasnjujejo na šolskem ministrstvu.