Naj spomnimo, da so se prenovitvena dela ustavila že 30. marca, ko je Inšpektorat RS za kulturo in medije ustavil vsa dela na gradbišču. Inšpektorica inšpektorata za kulturo in medije je namreč v inšpekcijskem pregledu ugotovila, da se dela v piranskem mandraču ne izvajajo skladno s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja, katerega sestavni del je kulturnovarstveno soglasje.

Prenovitvena dela so se namreč opravljala malomarno, med glavnimi pripombami krajanov in stroke pa sta bili oženje pomola za približno 70 centimetrov in slabo označevanje tlakovcev oziroma monolitov od velikega pomola do manjšega zakotnega pomola ob obali.

Monoliti naj bi sicer bili še vedno shranjeni na odlagališču, slabše pa se je pisalo tlakovcem, ki so bili poškodovani med gradbenimi deli. Zdaj jih bo treba nadomestiti z novimi, ki bodo izdelani iz istih materialov. Čeprav dela niso potekala več mesecev, so vsi vpleteni hiteli pri pridobivanju kulturnovarstvenega soglasja, ki temelji na novem konservatorsko-restavratorskem projektu.

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so nam pojasnili, da je cilj tega projekta "ohraniti mandrač v gabaritih, ki jih je imel pred začeto sanacijo, v največjem možnem obsegu ponovno uporabiti ohranjene elemente in odstraniti ali skriti že izvedeno statično sanacijo mandrača tako, da ne bo vidna ali moteča". Projekt prenove je vezan tudi na sofinanciranje Evropske unije v višini 2,5 milijona evrov, ki pa se zaključi oktobra. Če dela do takrat ne bodo zaključena, piranski občini grozi, da bo morala ta sredstva vrniti. Tudi zaradi tega je Zavod za varstvo kulturne dediščine dovolil fazno rekonstrukcijo.

Medtem ko bo potekala prva faza obnove, ki se začenja danes in obsega problematiko kamnitega tlaka na glavnem pomolu, se bodo pridobivala soglasja za drugo fazo obnove. V drugi fazi bodo obdelani zidovi mandrača skupaj z dvema manjšima pomoloma. Dela bodo potekala skozi vso turistično sezono, kar je sicer izjema, ki jo je dovolil piranski župan Peter Bossman, zlasti zaradi vezave projekta na evropska sredstva. Gradbena dela v Piranu so sicer strogo prepovedana v turistični sezoni, razloge za to pa dobro poznajo predvsem gostinci in drugi turistični delavci, ki letošnji drastičen padec prometa povezujejo prav s ponesrečeno prenovo mandrača.