"Problemi ne nastanejo zaradi samih lokacij, ampak je problematična vrsta dreves in njihova starost. Topoli, vrbe in divji kostanji so najbolj občutljivi," so vzroke pojasnili na Javnem podjetju Snaga, ki je pogodbeni vzdrževalec mestnega drevja.

Drevesa so v mestih sicer dobrodošla, saj hladijo ozračje, prestrezajo sevanje sonca, izboljšujejo kakovost zraka in zmanjšujejo hrup. Občani ob tem najbolj cenijo estetski videz, vendar hkrati tudi pričakujejo, da so drevesa zdrava in varna.

Kljub dnevnim pregledom na terenu so predvsem občani tisti, ki MOL prvi obvestijo o neprimernem stanju zelenja. "Dreves je v občini veliko. Občani, ki so v neposredni bližini, spremembe opazijo takoj in nas lahko hitreje opozorijo," so številne pobude pojasnili na občinskem Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP). Na zemljiščih MOL je zasajenih približno 130.000 dreves. "Naše podjetje vzdržuje in prevzema odgovornost le za površine MOL, ki so opredeljene v programu vzdrževanja OGDP. Takih dreves je 12.000," so sporočili s Snage. Za vzdrževanje in urejanje preostalih dreves so odgovorni lastniki ali upravljalci zemljišč. Tudi njihova dolžnost je, da zemljišča vzdržujejo in da poskrbijo za to, da drevesa nikogar ne ovirajo ter da ne ogrožajo prometne varnosti. Ob morebitnih kršitvah se občani lahko obrnejo na občinski inšpektorat mestne uprave.