Cilj Pečečnika je bil, da bi prenovo stadiona začeli že poleti, vendar bo zaradi verjetnih pritožb in dolgotrajnih postopkov ta rok skoraj nemogoče ujeti. Že postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja se bo namreč zavlekel vsaj do sredine avgusta, saj bo na osnutek do 8. avgusta Agencija RS za okolje zbirala mnenja in pripombe.

Kakšna od njih se bo nedvomno nanašala tudi na povečanje prometa na tem območju, zaradi česar je morala družba Bežigrajski športni park v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi naročiti prometno študijo. Izdelal jo je Prometnotehniški inštitut ljubljanske gradbene fakultete, ki je poenostavljeno povedano ugotovil, da so ceste pri stadionu že danes tako obremenjene, da se promet težko še poveča. Tako je pričakovati "kvečjemu" dolgotrajnejše prometne konice, ki bi jih uspešno odpravili zgolj s širitvijo Dunajske ceste v šest- in Topniške ceste v štiripasovnico, česar pa v bližnji prihodnosti ni pričakovati.

Kot za silo sprejemljiva rešitev ob prenovljenem stadionu in 70-metrski stolpnici se je izkazala širitev Samove ulice z dodatnim voznim pasom pri bodoči stolpnici ob stadionu, tako da bodo vozniki lažje zapeljali desno na Vodovodno cesto. Dodaten vozni pas je predviden tudi za zavijanje v levo iz druge smeri na delu Samove ulice med Ravbarjevo ulico in Vodovodno cesto. To križišče bo po novem polno semaforizirano, za lažje vključevanje z Vodovodne ceste na Samovo ulico v smeri proti Šiški je predviden tudi poseben pas oziroma tako imenovani izvozni lijak. Prenove bo deležna tudi Vodovodna cesta, s katere se bodo vozniki spuščali v ogromno podzemno garažo pod stadionom. Do predvidenega uvoza v kletne etaže bo dobila dva dodatna vozna pasova, zelenico, dvosmerno kolesarsko stezo in pločnik.

V Prometnotehniškem inštitutu ocenjujejo, da se bodo s takšno preureditvijo cest še vedno pojavljale krajše zamude in kolone, ki pa so še v mejah sprejemljivega. "Slaba situacija na križišču Dunajska-Samova-Topniška se bistveno ne izboljša. Izboljšanje bi bilo mogoče šele z rekonstrukcijo celotnega križišča, to je ob rekonstrukciji Dunajske v šestpasovnico in Topniške v štiripasovnico," še menijo na inštitutu.