Na Darsu so povedali, da morajo pri odločitvah glede zahtevkov podizvajalcev ravnati zakonito in ne smejo finančno oškodovati družbe. "To bi naredili s tem, da bi ista dela dvakrat plačali," so povedali. Trdijo pa, da problem rešujejo. "Od septembra 2009 do danes smo zagotovili za 22,2 milijona evrov poplačil podizvajalcev in s tem uspeli rešiti vsaj 130 njihovih zahtevkov. Zgolj podizvajalcem družb SCT, Primorje in CPM je bilo v tem obdobju izplačanih približno 16 milijonov evrov, največ v letu 2010, ko je bilo izplačanih približno 12,3 milijona evrov," so zatrdili na Darsu. Terjatev ne želijo poplačati iz unovčenih bančnih garancij, saj gre za škodo, ki jo je podizvajalcem povzročil nekdo drug, torej glavni izvajalci, ki pa jim je Dars delo plačal. "Te garancije pa so namenjene dobri izvedbi del in odpravi napak v garancijskem roku," so povedali. Sicer odločitev podizvajalcev o odpovedi blokade avtoceste pozdravljajo, o tem, da naj bi se v prihodnjih dneh podizvajalci podali tudi pred sedež Darsa, pa še niso bili obveščeni.