Na ministrstvo je v tem času prišlo 57 vlog za delo zdravnika, 23 vlog za doktorja dentalne medicine, tri vloge za specialiste dentalne medicine. Preostale vloge so prispele za zdravnike specialiste, med katerimi je 26 vlog za anesteziologe.

Osem vlog je prišlo za specialiste interne medicine, prav toliko za pediatre, po pet vlog za radiologe in za specialiste družinske medicine, po štiri za specialiste iz urgentne medicine ter ginekologije in porodništva, po dve vlogi za ortopeda ter specialiste splošne kirurgije, dermatovenerologije, oftalmologije, pnevmologinje.

Od vseh prejetih ponudb za delo so bolnišnice podale 62 ponudb za delo, 11 izvajalci zdravstvene dejavnosti, preostale pa zdravstveni domovi.

Največ ponudb za delo je podal Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, ki je podal 17 vlog, od tega 15 vlog za zdravnika specialista anesteziologije. Sedem ponudb za delo sta podala Splošni bolnišnici Murska Sobota in Celje, po pet Splošni bolnišnici Brežice in Slovenj Gradec, po štiri Splošni bolnišnici Novo mesto in Sežana, po tri pa UKC Maribor in Splošna bolnišnica Nova Gorica.

Ministrstvo za zdravje je izdalo dve odločbi o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist interne medicine, na podlagi katerih lahko kandidata pri Zdravniški zbornici Slovenije zaprosita za podelitev licence in začneta samostojno opravljati zdravniško službo, je na današnji novinarski konferenci povedal minister.

Za nekatere kandidate je ministrstvo izdalo sklep o dopolnilnih pogojih, s čimer lahko kandidati začnejo opravljati prilagoditveno obdobje pod mentorstvom. To pomeni, da kandidati dejansko lahko opravljajo zdravniško službo tudi pri izvajalcih, ki so podali ponudbo za delo, v kolikor so pooblaščeni za izvajanje specializacije.

Tako je bilo izdanih 17 sklepov o dopolnilnih pogojih za anesteziologe, 25 za zdravnike, deset za doktorje dentalne medicine. Za interno medicino je ministrstvo obravnavalo štiri vloge, izdalo dve odločbi in dva sklepa o dopolnilnih pogojih, na področju družinske medicine so bili izdani štirje sklepi o dopolnilnih pogojih, trije sklepi za pediatrijo in en sklep za ginekologijo in porodništvo.

Kljub začetnim težavam novega zakona sedaj postopki tečejo tekoče, brez težav, poudarja minister. Pri zdravnikih specialistih se je postopek v primerjavi s prejšnjimi skrajšal tudi do leta in pol. Postopek priznanja kvalifikacije se je tako skrajšal tudi pri zdravnikih, saj so izpiti iz sodne medicine vsak mesec, prav tako pripravništvo, ki ga morajo opraviti tuji zdravniki v povprečju dolgo mesec in pol, kar pomeni 4,5-mesečni prihranek, je pojasnil.

Kot pravi, bodo finančne prihranke ocenjevali po enem letu od veljave zakona. Pomembno pa je, da se zapolnjujejo mesta za tiste zdravniške profile, ki jih najbolj primanjkuje v slovenskem zdravstvu, je še poudaril.