Nove člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom je skupščina imenovala zaradi poteka mandata dosedanjim članom. Borkova, Simonič Steinerjeva, ki je direktorica mariborske mestne uprave, Thalerjeva in Hajnšek bodo mandat nastopili 28. julija. Po seznanitvi s poročilom za poslovno leto 2010 je skupščina upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 56,96 odstotka kapitala, je podprla tudi predlog uprave in nadzornega sveta glede politike prejemkov članov organov vodenja ali nadzora. Za revidiranje poslovanja družbe v letu 2011 je skupščina imenovala revizijsko družbo BM Veritas revizija iz Ljubljane, so pojasnili v Nigradu.