Izjeme bodo le sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov ter napisi na fasadah, ki oglašujejo dejavnost v objektu, so med drugim še odločili svetniki. Župan Toni Dragar pojasnjuje, da so ob obravnavi obširnega predloga sprememb sprejeli več pomembnih amandmajev, med njimi vsekakor izstopa omenjeni amandma, ki poskuša ustaviti nasilje nad prostorom. "Verjetno je to ena izmed rešitev, ki bo v slovenskem prostoru za seboj potegnila tudi kakšno reakcijo, verjetno tudi nasprotovanje," predvideva Dragar in pristavlja, da so tudi v Domžalah ob odločitvi razpravljali o svobodi izbire, a so se odločili, da so nemogoče barve fasad nasilje nad okoljem. "Za nazaj se stvari ne da popraviti, vendar si želimo, da se to popravi za naprej, zato bo ta del spremembe ob obnovah fasad oziroma pri novih fasadah poslej treba upoštevati," je jasen Dragar.

Tudi druge spremembe odloka temeljijo predvsem na podlagi izkušenj. Za kar so ugotovili, da ni bilo dobro, so spremenili, pravi Dragar in dodaja, da so sprejeli tudi amandma, ki natančno opredeljuje odmike od medsosedske meje. "Odmiki zahtevnih in manj zahtevnih objektov od medsosedske meje morajo biti najmanj štiri metre, odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov od medsosedske meje pa morajo biti najmanj poldrugi meter," pojasnjuje Dragar in dodaja, da so odmiki lahko tudi manjši, če se lastniki, ki jih medsosedska meja razmejuje, o tem pisno sporazumejo.

Med drugim so na seji spremenili tudi namembnost kareja farme Ihan, ki so jo iz kmetijske proizvodnje spremenili v gospodarsko dejavnost. "To pomeni, da v tem kareju v prihodnosti ne bo nujno le farma, temveč se bo lahko tam razvila tudi drugačna gospodarska dejavnost, morda cona ali storitvene dejavnosti oziroma logistika," je pojasnil Dragar.