Dvainpetdesetletna Dunja Jadek Pensa med kolegi sodniki velja za pridno in delavno sodnico ter veliko strokovnjakinjo, kar dokazuje tudi njena karierna pot. Da je zelo dobra in poštena sodnica, ji priznavajo tudi nekateri odvetniki. Poslanci, ki bodo odločali o njeni kandidaturi, pa ji v dobro štejejo to, da je politično neobremenjena. Diplomirala je na ljubljanski pravni fakulteti s področja kazenskega prava, njena mentorja sta bila prof.dr.Alenka Šelih in prof.dr.Ljubo Bavcon. Leta 2007 je uspešno zagovarjala doktorsko delo z naslovom Varstvo znamke izven okvira načela specialnosti in pridobila naziv doktorice znanosti. Prehodila je vso sodniško pot, leta 1995 je postala okrožna sodnica na ljubljanskem okrožnem sodišču, dve leti zatem je bila imenovana na mesto višje sodnice pri višjem sodišču v Ljubljani, leta 2004 se je povzpela na položaj višje sodnice svetnice, pred tremi leti pa jo je državni zbor imenoval na mesto vrhovne sodnice. Specializirana je za gospodarsko pravo, kot sodnica vrhovnega sodišča tako dela na gospodarskem oddelku.

Žena vplivnega odvetnika

Vso poklicno pot je izpopolnjevala svoje znanje na številnih seminarjih in simpozijih v tujini, napisala je številne strokovne članke, v katerih obravnava zlasti teme s področja odškodninskega prava, pa tudi več knjig, pravniki kot zelo uporabno navajajo delo z naslovom Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - Pregled sodne prakse. Zdi se, da je dan Dunje Jadek Pensa daljši od 24 ur, saj ob sodniškem delu opravlja še vrsto drugih nalog: na pravniškem državnem izpitu preverja znanje novopečenih pravnikov s področja gospodarskega prava, je arbitrinja pri Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije in predsednica gospodarske sekcije pri Slovenskem sodniškem društvu.

Sodelavci jo tudi kot osebnost ocenjujejo izjemno pozitivno. Vrhovni sodnik svetnik Miodrag Đorđević, ki prav tako dela na gospodarskem oddelku in Jadek Pensovo v službi srečuje tako rekoč vsak dan, pravi, da je delo na vrhovnem sodišču ekipno in Jadek Pensova se po njegovem v tej ekipi zelo dobro ujame, je tudi zelo natančna, primere, ki jih obravnavajo, praktično in teoretično natančno preštudira, svoja stališča zelo vztrajno, vendar argumentirano zagovarja in tako kvalitetno prispeva k delu ekipe. Vse pohvale ji izreka tudi predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek, ki pravi, da gre za sodnico, ki deluje povezovalno, je vedno pripravljena pomagati in je zelo požrtvovalna. "Tudi kot človek je zelo v redu," še dodaja Roblekova.

Edini očitek, ki ga je na njen račun mogoče slišati v javnosti v teh dneh, je, da je žena odvetnika Pavleta Pense, ki je prav tako strokovnjak za gospodarsko pravo, natančneje za združitve in prevzeme. Dunja Jadek Pensa tega, da je poročena z znanim odvetnikom, v svojem življenjepisu ne skriva, kot tudi ne tega, da v družinski odvetniški pisarni Jadek&Pensa kot odvetniška kandidatka dela njuna 26-letna hči Iris. V pravniških krogih je znano, da je to vplivna odvetniška pisarna, v kateri ima položaj starejšega partnerja tudi brat sodnice Srečo Jadek.

Mož odvetnik in žena sodnica, oba strokovnjaka za gospodarske spore, tako na sodišču nastopata na nasprotnih bregovih, zato se postavlja vprašanje konflikta interesov, poraja se dvom, ali se zvečer, ko prideta iz službe, pogovarjata o konkretnih primerih, s katerimi se ukvarjata. Tisti, ki jo poznajo, te pomisleke odločno zavračajo, saj je to sodnica, ki je že po svoji naravi izjemno poštena. Roblekova je prepričana, da je Jadek Pensova že doslej in bo tudi v prihodnje znala ločiti službo od zasebnosti. "Sama zato ne vidim nikakršnega razloga za dvome o pristranskosti," še poudarja. Senca dvoma se po njenem seveda lahko pojavi, vendar pa je Slovenija zelo majhna država, kjer se vsi poznamo, zato moramo na take situacije gledati zrelo. "Če nekdo presodi, da lahko pride do konflikta interesov, se mora sam izločiti," še pojasnjuje Roblekova, ki je tudi prepričana, da se bo Jadek Pensova izločila iz odločanja, če bo vlagatelj ustavne pritožbe denimo njen mož. Tudi sicer ji v sodniških krogih tega, da je žena odvetnika, ne očitajo, saj v Sloveniji in tudi drugod po svetu ni redkost, da je denimo mož odvetnik, žena pa sodnica ali tožilka in obratno. Nenazadnje je sodnica tudi žena pravosodnega ministra Aleša Zalarja, ki je bil pred ministrovanjem prav tako sodnik. V teh primerih ne gre za neko načrtovanje, saj se partnerske zveze med pravniki - tako kot v drugih poklicih - pogosto razvijejo že v času študija.

Še ena ustavna sodnica iz sodniških vrst

Nekateri pravni strokovnjaki opozarjajo, da je precej bolj sporno to, da bomo ustavno sodnico zopet dobili iz sodniških vrst. Ustavni sodnik mora na stvari gledati široko, sodnikom, ki delajo v rednem sodstvu in so vpeti v reševanje spisov oziroma konkretnih sodnih primerov, pa očitajo, da jim prav te širine pogosto manjka. Če bo Jadek Pensova izvoljena, bomo imeli že kar pet ustavnih sodnikov oziroma sodnic, ki prihajajo iz rednega sodstva. Po mnenju nekaterih pravnikov bomo tako na ustavnem sodišču imeli pet sodnikov, ki bodo reševali spise, ustavno sodišče pa bo postalo neke vrste nadvrhovno sodišče.

Dunja Jadek Pensa je kot vrhovna sodnica sposobna, delavna, ima veliko znanja ter izkušenj in vse to so lastnosti, ki bi ji na preobremenjenem ustavnem sodišču lahko zelo koristile. Ampak delo na ustavnem sodišču je drugačno kot na vrhovnem sodišču, odločitve ne smejo temeljiti le na striktnem branju in navajanju posameznih zakonskih členov, ustavni sodnik mora znati pri reševanju pomembnih ustavnih vprašanj v teh členih prepoznati tudi napake, to pa včasih zahteva tudi pogum in večjo svobodo mišljenja. Kandidatka za ustavno sodnico bo, če bo izvoljena, v konkretnih ustavnih odločitvah lahko pokazala, ali ima tudi tovrstne odlike.