Češka

Do mamil najtolerantnejša država v Evropi je v tem trenutku vsekakor Češka. Čeprav so od leta 1938, ko je bila še združena v Češkoslovaško, do leta 1992 obravnavali vse droge kot enako škodljive in je posedovanje že majhne količine katerekoli veljalo za kaznivo dejanje, je bila od leta 1992 dalje osebna raba mamil dekriminalizirna, leta 1998 pa so ponovno uvedli strožji nadzor. Posedovanje nedefinirane količine, ki je veljala za "več kot majhen odmerek“, je takrat zopet postalo kaznivo dejanje.

Dvanajst let kasneje pa je prišlo do zaenkrat zadnjega obrata, ko so leta 2010 sprejeli nov zakon, s katerim so ponovno dekriminalizirali osebno rabo mamil. Po novem zakonu se kot prekršek šteje posedovanje več kot:

• 15 gramov marihuane

• 5 gramov hašiša

• 40 norih gob

• 5 rastlin pejotla

• 5 tablet LSD-ja

• 4 tablete ekstazi

• 2 grama amfetaminov

• 2 grama metamfetaminov

• 1,5 grama heroina

• 5 kokinih rastlin

• gram kokaina

V primerjavi z novim slovenskim predlogom je češka toleranca do vseh vrst drog neverjetna, a kljub temu tudi Čehi ohranjajo višje kazni za posedovanje večjih količin. V primeru marihuane se posedovanje večje količine lahko kaznuje z enim letom zapora, za ostale droge pa tudi dve leti, zelo strogi zakoni pa veljajo za preprodajo.

Portugalska

Češki po toleranci do mehkih drog sledi Portugalska, kjer je dovoljeno posedovanje 5 gramov marihuane ali hašiša na dan, posameznik pa lahko poseduje največ desetdnevno zalogo. Presežek odmerjene količine se obravnava kot posedovanje z namenom razpečevanja, enako pa lahko velja tudi za gojenje marihuane ali posedovanje semen.

Nemčija

Tudi v Nemčiji je odnos do marihuane precej sproščen, čeprav je posedovanje uradno še vedno prepovedano, a so kazni izredno redke, kadar posedovana količina ne presega "maksimalne količine“. Ta se giblje med 6 in 30 gramov marihuane, odvisno od zvezne države. V nekaterih zveznih državah je policijski nadzor nad marihuano izredno sproščen in tudi uživanje marihuane je dekriminalizirano, v primerih, ko policija ukrepa, pa pride do zaplembe.

Nizozemska

Podoben trend, kot je na delu v slovenskem predlogu, pa je videti tudi v doslej najliberalnejši državi glede mehkih mamil, na Nizozemskem. Nov zakon, ki bo stopil v veljavo s koncem leta 2011, bo prepovedal prodajo marihuane in drugih mehkih drog kupcem, ki niso nizozemski državljani. Po vsem svetu znani nizozemski "Coffee Shopi“ se bodo v skladu z novo zakonodajo tako morali preoblikovati v privatne klube in bodo omejeni na tisoč do tisoč petsto članov. Ti bodo morali imeti, kot že rečeno, nizozemsko državljanstvo, omejeni pa bodo tudi na članstvo v samo enem klubu. Razlog za spremembo v odnosu do drog gre tu iskati predvsem v povečanem t.i. THC turizmu, saj sprememba praktično ne bo vplivala na državljane.

Francija

Nekaj podobnega, kot želi uvesti slovenska novela zakona, pa je v veljavi v Franciji, kjer je prepovedano že "pozitivno prikazovanje mamil.“ Tudi osebno uživanje marihuane je prepovedano in je lahko kaznovano z enoletno zaporno kaznijo ali 3.750 evri globe, znani pa so tudi primeri, ko so prekrškarja obravnavali kot vpletenega v verigo razpečevanja, s čimer so ga lahko čakale še višje kazni. Gojenje, tudi za osebno rabo, ali razpečevanje je namreč kaznivo s tudi do 20 let zapora ali 7,5 milijona evrov globe.

Slovenija

Slovensko ministrstvo za zdravstvo, ki spremembo zakonodaje na področju posedovanja drog snuje že nekaj let, je kot razloge za te spremembe navedlo predvsem rezultate raziskave, ki je pokazala, da je "raba konoplje med slovenskimi mladostniki bolj razširjena, sodimo pa tudi med tiste države, v katerih mladostniki sprejemajo konopljo kot manj nevarno drogo in hkrati tudi kot drogo, katere uporaba ne predstavlja velikega tveganja za zdravje posameznika. Posledica takega odnosa do konoplje je tudi nizek delež dijakov v Sloveniji, ki imajo odklonilno stališče do eksperimentiranja s konopljo,“ piše v predlogu za obravnavo novele.

ESPAD-ova raziskava iz leta 2007 namreč prikazuje, da je Slovenija s 44 odstotnim neodobravanjem marihuane med mladostniki od 15 do 16 let na predzadnjem mestu v Evropi, tik pred Francijo, kjer klub izredno visokim kaznim in prepovedi "pozitivnega prikazovanja mamil“, marihuane ne obsoja 42 odstotkov mladostnikov iste starostne skupine. Ista raziskava je tudi pokazala, da smo s 26 odstotki na četrtem mestu (za Italijo, Francijo in Veliko Britanijo) po deležu mladostnikov (med 15 in 16 let), ki opažajo kajenje marihuane med prijatelji. Češka mladina se je po obsojanju marihuane uvrstila tik pred Slovenijo s 46 odstotki, a zaseda šele trinajsto mesto po odstotku mladostnikov, ki opažajo kajenje marihuane med prijatelji.

Da bi se spopadli s sproščenim odnosom slovenske mladine do marihuane pa so pri ministrstvu za zdravstvo, poleg višjih kazni, predlagali tudi regulacijske ukrepe na področju oglaševanja in prodaje izdelkov iz industrijske konoplje. Ministrstvo je namreč zaskrbljeno, da bi se zaradi dovoljene prodaje izdelkov iz industrijske konoplje, ki vsebujejo zanemarljivo vrednost THC-ja, pri mladini ustvarjal vtis, da gre pri marihuani za neškodljivo substanco. Tako bi novela zakona, če bo sprejeta, uvedla tudi cenzuro glede trženja znamk izdelkov iz neškodljive industrijske konoplje, kar je že v veljavi v Franciji, ki pa se je temu navkljub v ESPAD-ovi raziskavi uvrstila še slabše od nas, glede odklonilnega odnosa do marihuane.

O cenzuri in višjih kaznih, ki bi ju uvedla novela zakona, smo že pisali.

Bralce vabimo, da v komentarjih pod člankom izrazite svoje mnenje, lahko pa oddate svoj glas tudi v anketi, ki jo najdete na naši naslovni strani.