Tu bo po novem območje za pešce z dovoljenim lokalnim dovozom, kamor bo dostop mogoč le s posebno elektronsko kartico, za katero bodo lahko zaprosili le tamkajšnji stanovalci. Upravičenci bodo morali ob vložitvi zahtevka za dovolilnico priložiti še dokaze, da imajo na omenjenem območju stalno prebivališče, da so lastniki stanovanja oziroma da ga imajo v dolgoročnem najemu in da so lastniki vozila. Mestna občina Ljubljana bo za vsako stanovanje izdala le po eno dovolilnico za parkiranje znotraj območja.

Potopni stebrički bodo na Vegovi ulici spuščeni v dostavnem času med 6. uro in 9.30. Dostava pa bo v izjemnih primerih mogoča tudi izven tega časa, če bodo dostavljalci na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet zaprosili za dovolilnico Mestne občine Ljubljana in pridobili elektronsko kartico.

Na mestni občini upravičence do dovolilnic pozivajo, naj kartice pridobijo pred 1. avgustom, saj po tem datumu dostop do zaprtega območja brez kartice ne bo mogoč.