Protestniki, ki so na shodu sodelovali tudi s traktorji, so tako od vlade oziroma pristojnih služb zahtevali, da se pri umeščanju trase hitre ceste skozi Braslovče upoštevajo strokovne rešitve, ki temeljijo na že večkrat dokazanih strokovnih dejstvih. Prepričani so, da v času tako nizke samooskrbe s hrano ne smemo žrtvovati niti metra dragocene kmetijske zemlje.

Že v začetku leta je Civilna iniciativa Braslovče postregla s podatkom, da bo v primeru gradnje hitre ceste po varianti F2 izgubljenih 80 hektarjev kmetijskih zemljišč z najvišjo dodano vrednostjo.

Predstavniki Civilne iniciative Braslovče navajajo, da je predlagana zahodna trasa od Velenja do Šentruperta dolga 13,97 kilometra in je za 300 milijonov evrov dražja od alternativnih tras. Po njihovem mnenju je ta trasa cestno neupravičena, saj ne bi potekala na relaciji največjih prometnih obremenitev, kot je cesta Arja vas-Velenje, ki jo prevozi okoli 20.000 vozil na dan.