Na njegove pesimistične besede se je brežiški župan Ivan Molan odzval z besedami, da so problemi že pet let isti ter da če bodo o njih samo govorili, namesto da bi jih reševali, potem Mokric še 20 let ne bodo zgradili in bodo prebivalci naselij Krška vas, Velike Malence, Rigonce, Loče in Mihalovec v skrajnem spodnjem toku Save še naprej poplavno zelo ogroženi. V bran Koščevim navedbam se je postavil direktor direktorata za energijo Janez Kopač, ki je opozoril na dejstvo, da zaradi neposrednega vpliva na ozemlje Hrvaške te elektrarne brez dogovora s sosedi ne bo mogoče graditi kljub naši potrditvi državnega prostorskega načrta.

Zastoj v dogovorih s Hrvaško

V skladu z mednarodno konvencijo je slovenska stran že aprila letos pripravila razgrnitev osnutka DPN za HE Brežice tudi v Zagrebu, podane pripombe z obeh strani meje pa zdaj usklajujejo in pripravljajo ustrezne odgovore in rešitve, ki naj bi privedle do tega, da bi vsaj ta dokument spravili pod streho pred koncem letošnjega leta, kar je sicer poldrugo leto za prvotnim časovnim načrtom. Zaradi tega je že zdaj jasno, da jim gradnje verige elektrarn leta 2015, kot je začrtano, nikakor ne bo uspelo dokončati, nadomestne letnice pa si v danem položaju nihče ne upa napovedati.

Zastoj pri dogovarjanjih s Hrvati glede savskega režima gre po eni strani pripisati dejstvu, da mešana komisija že nekaj časa več ne deluje, po drugi strani pa temu, da državna meja med državama še ni dokončno določena. Ne gre namreč zanemariti, da v vplivnem delu HE Mokrice obstoječa državna meja poteka ravno po sredini Save, zaradi česar je meddržavni sporazum o urejanju obeh brežin reke nujen.

Potreben odgovornejši pristop

V polemiko je posegel tudi Bogdan Barbič, direktor graditelja spodnjesavskih elektrarn, družbe HESS. Opozoril je, da je družba v potrebne raziskave v zvezi z gradnjo Mokric doslej vložila že nekaj milijonov evrov, zaradi česar ne razmišljajo o možnosti, da te elektrarne zaradi (po Koscu) "nerešljivih" zapletov ne bi gradili.

"Problem je v tem, da teh dalj časa znanih problemov pri nas nihče ne rešuje. Dokler ne bo za njihovo reševanje z imenom in priimkom imenovana odgovorna oseba, ni pričakovati izboljšanja stanja," je pribil Barbič.

Člani odbora so na koncu sklenili, da bodo o nastalih zamudah in zastoju pri pripravi DPN za HE Mokrice obvestili vlado ter zahtevali odločne ukrepe.