Eocensko obdobje, ko so se pojavili prvi predniki modernih sesalcev, se je pričelo pred skorajda 56 milijoni let, ko so se globalne temperature v nekaj tisočletjih dvignile za okoli pet stopinj Celzija. Najstarejši znani pripadniki teh živalskih vrst so bili relativno majhni, saj so tehtali manj kot 10 kilomgramov. Živali z večjo telesno maso dviga temperatur namreč ne bi ravno dobro prenesle.

Poraja se vprašanje, kaj je sploh povzročilo to prazgodovinsko ogrevanje, znano kot paleocensko-eocenski temperaturni višek. Nekateri znanstveniki so ga povezali z vrhuncem okoli 400 tisoč let dolgega cikla Zemlje, ki je po njihovi teoriji v takratnem obdobju od Sonca prejemala maksimalno možno energijo. "To bi lahko povzročilo segretje globokomorskih voda, kar bi destabiliziralo velike količine zmrznjenega metana, shranjenega v morskih kontinentalnih policah in pobočjih," meni znanstvenik Adam Charles iz southamptonske univerze. "Takrat se je metan razpršil skozi morsko vodo in posledično postal ogljikov dioksid, ko je dosegel atmosfero."

Vendar pa druge študije namigujejo, da se je ogrevanje morda začelo zaradi aktivnosti v Zemlji sami, ker je magma segrevala z ogljikom bogato kamenje. To bi tudi sprostilo z ogljikom bogate toplogredne pline v atmosfero skozi vulkanske jaške.

Da bi prišli do rešitve, so znanstveniki poskusili dognati, kdaj točno se je paleocensko-eocenski temperaturni višek pričel. Podali so se na Arktiko in opravili testiranja na prazgodovinskem vulkanskem pepelu. "Skupina je šla na teren, da bi analizirala sedimente s Paleocensko-eocenskega temperaturnega viška, opremljeni pa so bili s puškami, da bi se obvarovali pred napadi medvedov," je Charles povedal za LiveScience.

Njihova analiza je to veliko segrevanje postavila v časovni okvir – višek naj bi se zgodil nekje med 55.728 tisoč in 55.964 tisoč leti nazaj. Ko so znanstveniki to starost primerjali z modeli Zemljinih orbitalnih ciklov, so ugotovili, da ti niso vplivali na dvig temperatur, temveč so temu botrovali geološki procesi. Magma je tako bolj verjetno vodila k višku globalnih temperatur, posredno pa tudi k razvoju današnjih sesalcev.