Zakon o motornih vozilih prinaša vrsto novosti na področju registracije vozil, tehnične brezhibnosti vozil, ugotavljanja skladnosti vozil in nadzora.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za promet Bojan Žlender je pojasnil, da je za registracijo vozila po novem pogoj, da ima uporabnik vozila ustrezno vozniško dovoljenje za to vozilo. "To pomeni, da gospa pri 80 letih brez vozniškega dovoljenja - takšnih primerov je kar nekaj - ne bo več mogla registrirati svojega ferrarija, ki ga je nekdo na njeno ime registriral z zelo jasnimi nameni," je bil slikovit Žlender. Če lastnik ne bo imel ustreznega vozniškega dovoljenja, bo moral imenovati uporabnika vozila, ki bo vpisan tudi v prometnem dovoljenju in bo odgovoren za morebitno prehitro vožnjo, ki jo bo zabeležil radar.

Za voznike prijazna sprememba bo po besedah Žlendra ukinitev overjanja podpisov fizičnih oseb pri prenosu lastništva vozil. Na upravnih enotah bodo namreč po novem preverjali le ustreznost identitete, postopka pa ne bo več treba plačati. Kot je povedal Žlender, je pomembna novost zakona tudi obvezna odjava vozila iz prometa pri vsaki spremembi lastništva vozila. Zlasti pri starih vozilih se je dogajalo, da je vozilo zamenjalo že deset lastnikov, v evidencah pa je bil kot lastnik naveden nekdo izpred nekaj let. Ko se je tako vozilo kot odsluženo pojavilo na parkirišču, je bilo tako zelo težko ugotoviti, kdo bi moral poskrbeti za razgradnjo vozila.

Žlender je opozoril, da vsako leto umre okoli 20 voznikov traktorjev, ki so pogosto tehnično neustrezni. Zakon zato uvaja tudi nadzor nad traktorji zunaj cestnega prometa. S povečanjem nadzora želijo te voznike opozoriti predvsem na pravila varnosti. Zakon spreminja tudi sistem registracije lahkih tovornih vozil z maso do tri in pol tone, ki bodo morala tako kot vsa druga tovorna vozila od zdaj tehnični pregled opraviti vsako leto.

Namen zakona o cestah je izboljšati infrastrukturo in vse elemente na cestah, dvigniti standarde varnosti, ki so povezani s cestno infrastrukturo, in zagotoviti optimalno izkoriščanje obstoječe infrastrukture. Kot je pojasnil generalni direktor direktorata za ceste David Polutnik, nov zakon ne ureja le javnih cest, ampak tudi vse preostale ceste. Preverjanje varnosti cest bo po novem treba zagotoviti v vseh fazah načrtovanja ceste do začetka njenega obratovanja.

Pregledovanje varnosti cest bo po besedah Polutnika treba zagotoviti tudi za obstoječe ceste. "Osnovni namen takšnega pregledovanja je ugotoviti pomanjkljivosti cestnih odsekov, ki s stališča prometne varnosti narekuje izvedbo vzdrževalnih del oziroma drugih ukrepov za preprečevanje nesreč," je še pojasnil. Zakon opredeljuje tudi pojem kolesarske povezave, pri čemer lahko kolesarske povezave potekajo tudi po drugi infrastrukturi, katere lastnik ni država ali občina. Poleg policije in inšpektorjev bo za nadzor nad posameznimi določbami zakona pristojno tudi občinsko redarstvo.

Nova prometna zakonodaja razširja policijska pooblastila