Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so nam potrdili, da se restavratorski načrt, ki je podlaga za soglasje, pripravlja v več fazah znotraj njihovega zavoda, s sodelovanjem restavratorskega centra, občinsko upravo, birojem, ki pripravlja revizijo obstoječe projektne dokumentacije in predstavniki civilne iniciative. Prva faza restavratorskega načrta, ki zajema kamnito tlakovano površino, bo predvidoma oddana naslednji ponedeljek. Čaka se le še na geodetski posnetek današnjega stanja, ki se opravlja prav v teh dnevih.

"S tem bo za strokovno usklajeni del vlagatelj lahko podal vlogo za soglasje in po pridobitvi le-tega tudi začel s temi deli. To še omogoča črpanje evropskih sredstev. Ostale faze, za segmentno razdeljene oporne zidove, bodo oddane v roku 14 dni po predaji prve faze," so pojasnili na Zavodu za varstvo kulturne dediščine.

Za stališče glede postopkov pridobivanja novega restavratorskega načrta smo vprašali tudi predstavnike civilne iniciative in piranske krajevne skupnosti, ki so tik po začetku rekonstrukcijskih del opozorili, da se dela ne izvajajo na način, s katerim bi se ohranila kulturna dediščina. Predstavnica krajevne skupnosti Piran (KS Piran) Lili Žigo - Radoslav je pojasnila, da trenutno čakajo na geodetski posnetek, s katerim se bo lahko oštevilčilo kamne in jih tudi postavilo na prava mesta. Povedala je še, da bodo po njihovih predvidevanjih odstranili beton, ki v mandraču ne bi sploh imel kaj iskati, razen tam, kjer je potreben zaradi statike.

"Sproti se usklajujemo in predvidevamo, da se stroški izvedbe projekta ne bodo povišali, razen pri odstranjevanju betona, kar pa naj plača tisti, ki je škodo povzročil," je dejala Žigo-Radoslavova. Kot je še opozorila, naj bi se po vsej verjetnosti vsa nekdanja infrastruktura, predvsem dvigalo, bitve, rinke za plovila in druga, vrnila na staro mesto, kar je velik dosežek. "Vsekakor, tudi če ne natančno na staro mesto, se bo vsa ta oprema definitivno vrnila," je zadovoljno dejala Žigo-Radoslavova.