Mariborska knjižnica Rotovž se seli v bližnji Andreanum Osrednja enota Mariborske knjižnice, ki stoji na Rotovškem trgu, se bo med obnovo preselila na nadomestno lokacijo v prostore Andreanuma na Slovenski ulici 17, ki spadajo v sklop mariborske nadškofije. Kot je pojasnila direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak, so te dni začeli priprave na selitev na nadomestno lokacijo, čeprav še vedno ni jasno, kdaj se bo začela gradnja na Rotovškem trgu. Gradbeno dovoljenje za prvo fazo obnove namreč še vedno ni izdano. Trenutno poteka sklepanje pogodb o začasni služnosti z lastniki sosednjih zgradb, na občini pa pričakujejo, da bo ta postopek v naslednjih dneh končan. sta