Z deli, ki bodo potekala v več fazah, verjetno tudi več let, pa bodo za naslednjih nekaj desetletij spremenili dosedanjo podobo starega mestnega jedra.

Novo preobleko naj bi dobili Glavni, Krekov in Prešernov trg, prenovljeni bosta Prešernova in Stanetova ulica s trgom pred Metropolom. Načrt obnove pa zajema tudi Savinovo in del Linhartove ulice s trgom pri tržnici. Kot pravijo na celjski občini, prenova temelji na pešcu kot glavnemu uporabniku prostora. Odprt prostor starega mestnega jedra bo zato v prvi vrsti namenjen ljudem za druženje, srečevanje, posedanje, sprehode pa tudi za javne nastope in prireditve. Promet bo na tem območju omejen, omogočen le pod posebnim režimom.

Mestno jedro - srčika Celja

Župan mestne občine Celje Bojan Šrot pred začetkom del izpostavlja, da želijo s prenovo mestnega jedra poudariti identiteto Celja. "Mestno jedro je srčika Celja, je prostor, za katerega si želimo, da bi ga prebivalci in obiskovalci mesta imeli radi, se v njem radi zadrževali in dobro počutili. Verjamem, da bo nova podoba mestnega jedra všeč veliki večini," je pojasnil Šrot.

Nova ureditev vsebuje obnovo dotrajanih javnih površin, zamenjavo tlakov, nezdravih in neustreznih dreves, obnovo javne razsvetljave in dela mestne opreme, pripravo priključnih mest in prireditvenega odra. Sočasno naj bi zamenjali dotrajane komunalne vode ter energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Projekt so zaupali ljubljanskemu urbanističnemu zavodu, ki je bil na javnem razpisu izbran kot najcenejši ponudnik.

Idejni projekt je občina potrdila marca, aprila pa je že bil pripravljen tudi projekt za izvedbo. Tega mestne strokovne službe še pregledujejo, širši javnosti pa naj bi ga predvidoma predstavili še pred poletnimi počitnicami. Na mestni občini računajo, da bodo za realizacijo projekta pridobili tudi evropska sredstva za sofinanciranje prednostnih regionalnih razvojnih programov. Vlogo so oddali že konec januarja, še vedno pa čakajo na odločbo o odobritvi sredstev.

Strokovna javnost poziva k razpravi o prenovi

Da je prenova nedvomno potrebna, se strinjajo tudi v Društvu arhitektov in urbanistov Celje, hkrati pa opozarjajo, da bi bilo potrebno in pravilno projekt pred realizacijo predstaviti tudi širši javnosti. "Prenovo potrebuje vse mesto, tako kot naša družba, kar je v zadnjem času več kot očitno. Prenova javnih površin je precej občutljivo področje, še posebno, če sta javnost in stroka izključeni iz procesov načrtovanja. Mislim, da se tega občina premalo zaveda in že v začetku z izključevanjem meče slabo luč na ves projekt, kljub, verjamem, njihovi iskreni želji po izboljšanju mestnega prostora. V razvitih državah se v takšnih primerih poslužujejo javnih arhitekturnih in urbanističnih natečajev, ker le tako lahko projekt dobi ustrezno legitimnost," je prepričan arhitekt in zastopnik društva Gorazd Furman Oman.

Prepričan je, da Celje potrebuje močno strokovno ekipo, ki bi se s kompetenco in znanjem lotila celovite prenove vsega mesta, ne samo starega mestnega jedra. "Prenove se je treba lotiti strateško in celovito. Najprej pa je treba postaviti vizijo, kakšno Celje si želimo," pravi.