Tudi delovna skupina je zavrnila prvotni predlog Javnega podjetja Komunala Izola, ki upravlja javne komunalne priveze, in pripravila nov predlog, ki ga bodo občinski svetniki obravnavali v četrtek.

Komisija je sprejela stališča, ki jih je direktor izolske komunale Denis Bele maja predstavil občinskim svetnikom. Takrat je pojasnil, da so prihodki, ki jih ima javno podjetje z oddajanjem javnih komunalnih privezov, manjši od skupnih stroškov pristaniške dejavnosti, ki so lani dosegli slabih 142.000 evrov.

Komisija se ni strinjala s previsokim dvigom najemnin

Kljub temu se komisija ni strinjala o enkratnem previsokem dvigu najemnin in je predlagala naslednje ukrepe: zmanjšanje stroškov vodnega dovoljenja za tretjino oziroma za 11.099 evrov, kar naj bi pokrila izolska občina. Hkrati naj bi zmanjšali stroške najemnine za pet plavajočih pomolov za četrtino oziroma za 12.000 evrov. To naj bi dosegli z njihovim odkupom.

Ostali ukrepi pa so še enkratno zmanjšanje vzdrževalnih stroškov za 20.000 evrov: postavitev novega plavajočega pomola, delno subvencioniranje komunalnih privezov na račun obstoječih komercialnih privezov za slabih 20.000 evrov ter spodbujanje podjetnikov in organizacij k prevozom potnikov v morskem prometu, kar naj bi prineslo 5422 evrov.

Kljub temu najnižja podražitev za skoraj 55 odstotkov

Po ceniku, ki ga predlaga delovna skupina, bi se cene za najmanjša plovila dolžine do 3,99 metra podražile za slabih 55 odstotkov, za plovila dolžine med 4 in 4,99 metra za 74 odstotkov, za plovila med 5 in 5,99 metra za 92,51 odstotkov. Daljša kot so plovila, višja je predlagana podražitev najema komunalnega priveza.

Če bodo predlagane cene sprejete na občinskem svetu, bodo veljale le za šest mesecev. V vmesnem času se bo preverjala uspešnost doseganja ukrepov in analiziralo poslovanje Komunale na področju oddajanja javnih komunalnih privezov. Direktor Komunale Bele je povedal, da ima še vedno vrsto pomislekov glede predlaganih ukrepov.

"Ukrepi, ki jih je predlagala delovna skupina, so zelo ambiciozni, vendar imajo neko logiko. Ker niso vezani samo na nas, nimamo neposredne možnosti vplivanja na realizacijo vseh ukrepov, zato bomo čez pol leta poslovanje analizirali in nato pripravili nov predlog, ki bo vključeval morebitno negativno razliko poslovanja," je pojasnil Bele.

Naj spomnimo, da izolski občinski svetniki na majski seji niso sprejeli predlaganih podražitev javnih komunalnih privezov tudi zaradi pritiska javnosti, ki se je podražitvam uprla s peticijo, ki jo je podpisalo več kot 100 najemnikov privezov.