Vendar se na ministrstvih, kjer povišujejo kazni, obenem zavedajo, da represija ni vse, zato na pomembno mesto postavljajo tudi preventivo, s katero želijo pri vseh udeležencih v prometu, predvsem pa pri tistih, ki kršijo pravila, spremeniti razumevanje odnosa do lahkomiselne vožnje in egoizma na cesti.

Za najhujše prekrške takojšen odvzem vozniške

Med najtežje prekrške spada seveda zloglasna trojica: pijanost za volanom, pretirano divjanje in vožnja v nasprotno smer. Prav to so bili v zadnjem letu razlogi za največ smrtnih nesreč in storilci teh dejanj bodo najhuje kaznovani. Plačati bodo morali globo v višini 1200 evrov, hkrati bodo prejeli 18 kazenskih točk, zaradi česar jim bodo odvzeli tudi vozniško dovoljenje, in to takoj.

Enaka kazen pa čaka tudi tiste voznike, ki bodo pobegnili s kraja nesreče, ki so jo povzročili, ali zavrnili preizkus alkoholiziranosti.

"Takojšnji odvzem vozniškega dovoljenja v teh primerih so predlagali svojci žrtev nesreč in nevladne organizacije; pri tem predlogu smo jim z veseljem prisluhnili," je povedala notranja ministrica Katarina Kresal. Novost je tudi ta, da bo v teh primerih odvzem vozniškega dovoljenja veljal vse do pravnomočne odločitve o prekršku in ne le 24 ur kot do zdaj. Dokler sodišče torej ne odloči drugače, kaznovani ne bo smel voziti.

Zakon uvaja rehabilitacijo

"Kaznovalna politika pa seveda ne more biti edini, temveč le eden od vzvodov za povečanje varnosti na naših cestah. Zato ob tem sistematično urejamo tudi preventivo, izobraževanje in nadzorstveno politiko," je poudarila Kresalova.

Čeprav novi zakon zvišuje kazni za prekrške treh najnevarnejših skupin, pa po zagotovilih vseh štirih ministrstev, ki stojijo za novo zakonodajo, omogoča voznikom, še posebno tistim, ki vozijo alkoholizirani, tudi pomoč pri odpravi njihovega vedenja. Zakon tako uvaja različne programe resocializacije in rehabilitacije voznikov.

"Še vedno bodo vozniki za nevarno vožnjo kaznovani, a imeli bodo tudi možnost, da to svoje vedenje v prihodnosti spremenijo," je povedal minister za zdravje Dorjan Marušič in poudaril, da "imamo pri kršitvah prometnih predpisov veliko povratnikov", ki so tudi najbolj problematična skupina kršiteljev.

Rehabilitacija zajema šesturne izobraževalne delavnice o varnosti v prometu za enkratne prekrškarje, obsežnejše, 17-urne psihosocialne delavnice za voznike, ki "tvegano in škodljivo pijejo", ter zdravljenje odvisnosti za težje primere povratnikov.

"Z rehabilitacijskimi programi in drugimi preventivnimi ukrepi vsem voznikom omogočamo, da spremenijo svoje vedenje na cesti in opustijo nevarno vožnjo, tako da do ponovitve prekrška sploh ne pride. V nasprotnem primeru bomo povratnike kaznovali toliko ostreje," pa je povedal pravosodni minister Aleš Zalar. Udeležba na programih rehabilitacije bo za vse, ki bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubili vozniško dovoljenje, obvezna, drugim voznikom pa bo omogočila brisanje štirih kazenskih točk (to bodo lahko izkoristili enkrat na tri leta).

Sicer pa so bili vsi ministri, še posebno Kresalova in minister za promet Patrick Vlačič, zadovoljni s statistiko, ki kaže jasen trend zmanjševanja števila smrtnih žrtev na naših cestah. Prepričani so, da predvsem zaradi ustrezne kombinacije represivnih in preventivnih ukrepov, predvsem pa vključevanja civilne družbe v to problematiko, kar "jim daje vedeti, da so na pravi poti".