Posebnost garažnih hiš, ki bodo načrtovane po koseškem zgledu, je, da bodo zgrajene v partnerstvu z zasebniki. Mestna občina kot javni partner bo zagotovila primerna zemljišča, na javnih razpisih izbrani zasebni partnerji pa bodo financirali gradnjo posameznih podzemnih garažnih hiš.

Postopki za gradnjo podzemne garaže na Kosezah se bodo začeli po poletnih počitnicah, saj bo predvidoma takrat mestni svet obravnaval akt o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo te garaže na Kosezah. Po uspešno sprejetem aktu, predvidoma v letošnji jeseni, bo občina objavila javni razpis za izbor zasebnega partnerja. Če bo uspešen, bi zasebni partner v začetku naslednjega leta lahko že začel pripravljati projektno dokumentacijo, zaprosil za gradbeno dovoljenje in nato začel gradnjo. Cena investicije za zdaj še ni znana.

Direktor Službe za lokalno samouprav Vojko Grünfeld je povedal, da bo garažna hiša na Kosezah obsegala dve etaži, v njej pa bo na voljo približno 260 parkirnih prostorov. Izbrani zasebni investitor bo moral parkirne prostore stanovalcem ponuditi pod ugodnimi plačilnimi pogoji, za zdaj pa Grünfeld ocenjuje, da bo cena parkirnega prostora skupaj z davkom na dodano vrednost znašala 18.000 evrov. Mestna občina je ob pomoči četrtne skupnosti Šiška letos ponovno izvedla anketo o zanimanju tamkajšnjih občanov za nakup parkirnega prostora. Zanimanje za nakup parkirnega prostora je do zdaj izrazilo okoli 150 občanov, je povedala predsednica sveta Četrtne skupnosti Šiška Vesna Kos Bleiweis in dodala, da je ta številka upravičila gradnjo garažne hiše. Grünfeld meni, da bo glede na predvidene kapacitete podzemne garažne hiše problem mirujočega prometa lahko zadovoljivo rešen. Kos-Bleiweisova pa je dodala, da "s tem še ne bo rešena problematika na preostalem območju Kosez". Tam so namreč še individualne gradnje in na tistih območjih bo treba težave s parkiranjem rešiti nekako drugače, je ugotovila Kos-Bleiweisova.

Sicer pa je predsednica sveta četrtne skupnosti ocenila, da bi bile garažne hiše potrebne tudi v soseski na Jamovi, na območju Stare Šiške in na območju med Celovško, Vodnikovo, Šišensko in Pavšičevo ulico.