Z načrtovano dokapitalizacijo bi država postala lastnica nacionalnega letalskega prevoznika, katerega 86-odstotni lastnik je državni PDP (NLB je s šestodstotnim deležem druga največja lastnica). Neposredni delež, ki naj bi se neuradno gibal okoli 50 odstotkov, bo upravljala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN). Predpogoj za izvedeno dokapitalizacijo predstavlja načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki predvideva, da v lastniško strukturo Adrie vstopijo tudi banke upnice. Kot smo že poročali, naj bi te v lastništvo Adrie skupaj konvertirale 38 milijonov evrov, kar naj bi predstavljalo polovico terjatev bank do Adrie. Pogajanja z bankami - NLB, Abanka, Gorenjska banka, Hypo in Unicredit - potekajo že več tednov, so pa banke predvsem čakale na odločitev vlade.

Sredstva, ki jih bo država iz proračuna - vsako ministrstvo naj bi prispevalo nekaj - namenila za dokapitalizacijo Adrie Airways, se bodo po naših podatkih porabila za tri namene. Bankam naj bi tako neuradno za poplačilo terjatev namenili okoli 19,5 milijona evrov, za poplačilo dobaviteljev 18 milijonov evrov, za prestrukturiranje pa bi namenili 12,5 milijona evrov. Navedeno bo še predmet pogajanj. Z državno pomočjo mora namreč soglašati tudi evropska komisija.

Če bodo banke terjatve konvertirale v lastniške deleže, naj bi samo NLB prispevala okoli 25 milijonov evrov. Kolikšen delež poplačila z dokapitalizacijskimi sredstvi države naj bi prejela katera od bank, bo prav tako še stvar dogovora in pogajanj, trdijo naši viri.

Pomoč države bo Adrii omogočila prestrukturiranje, o poteku katerega bo vlado PDP obveščala vsake tri mesece, je po včerajšnji seji vlade pojasnil minister za promet Patrick Vlačič. Cilj državne pomoči je ohranitev družbe, njenega sedeža v Sloveniji, blagovne znamke in nekaterih ključnih povezav. Jamstvo, da ne bo Adria čez nekaj časa potrebovala nove pomoči, pa Vlačič vidi že v pravilu Evropske unije, ki tovrstno pomoč dovoljuje le vsakih deset let.

katja.svensek@dnevnik.si