Župan Bojan Kontič je dejal, da premik ne pomeni nič drugega kot to, da so prisluhnili prebivalcem in strokovnjakom dali v presojo predlog, o katerem so v Velenju začeli govoriti že leta 2008, a ga ni nihče dovolj resno preučil. Prebivalstvo s predlogom, ki ga je mestna občina poslala na ministrstvo za okolje in prostor, še ni podrobno seznanjeno, prvi odzivi posameznikov, ki že vedo za predlog nove različice, pa so pozitivni. Kontič pravi, da bi s tem najmanj prizadeli območje Škal in Stare vasi.

Stroka pritrdila Velenju

Direktor podjetja Lineal Samo Peter Medved je dejal, da je strokovno preverjanje možnosti poteka trase po nasipu med jezeroma pokazalo, da je to izvedljivo. Še več, dejal je: "Trasa med jezeroma je prometno učinkovitejša, poseg v prostor se skrajša, posegi v poseljeno območje so veliko manjši, koristi za Škale in Velenje pa so velike." Umestitev je grafično predstavil mag. Dušan Ogrizek iz Lineala in povedal, da je spremenjen odsek trase dolg slabe štiri kilometre in se v največji meri izogiba vplivom na naseljeno območje, ki jih je javnost prepoznala kot najbolj negativne. Še najbolj bi poseg vplival na golf igrišče, ki ga predlagana trasa prereže. Novo je tudi to, da je predviden 1400 metrov dolg predor pod gričevjem proti Škalam na geološko nezahtevnem terenu.

Strokovnjaki iz podjetja Irgo Consulting so ugotovili, da se zaradi umestitve trase na nasip med jezeroma, ki je v preteklosti veljal za ugrezninsko območje, ni treba bati posedanja. Direktor Irga Vojkan Jovičić je dejal, da bi se po izračunih do leta 2060 posedanje zgodilo le za 10 centimetrov, in ob tem navedel primer posedanja na trasi Ljubljana-Rudnik in Ljubljana-Center za 25 centimetrov. Tudi v Premogovniku Velenje nimajo zadržkov. Direktor dr. Milan Medved podpira predlog. Povedal je, da so v jami Škale premog nehali odkopavati leta 2004, po podatkih premogovniških strokovnjakov pa je v zadnjih letih posedanje skoraj neznatno. Na potezi je zdaj ministrstvo, ki bo predlog moralo preučiti in dati odgovor Velenju.