Danes sicer člani odbora še niso razpravljali o tem, kako do konca leta spraviti finance na pozitivno ničlo - zahteva vlade namreč je, da se zavod ne sme zadolževati. Sicer je imel zavod ob koncu preteklega leta 18,8 milijona evrov prostih denarnih sredstev na računu, tako da ostane nepokritega minusa nekaj več kot 20 milijonov evrov.

O tem, katere ukrepe bo zavod moral sprejeti oziroma v katere dele proračuna se bo z rebalansom zarezalo, bo odbor razpravljal v četrtek. Sicer pa glede tega že potekajo usklajevanja z ministrstvom za zdravje, vlada mora namreč rebalans po sprejetju na skupščini zavoda tudi potrditi.

Primanjkljaj ZZZS v prvih petih mesecih letošnjega leta sicer presega načrtovanega za 31,7 milijonov evrov. Prihodki so znašali 962 milijonov evrov, odhodki pa 1,002 milijarde evrov. Slabši izid poslovanja glede na načrtovanega za to obdobje je v glavnem posledica večjih odhodkov za zdravstvene storitve, delno tudi zaradi večjih odhodkov za medicinsko tehnične pripomočke, cepiva in nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, pojasnjujejo na ZZZS. Tako so odhodki od načrtovanih višji za 2,7 odstotka oz. za 26,5 milijona evrov.

Hkrati pa je zavod zaradi gospodarskega položaja v državi beležil nižje prihodke od prispevkov, ki sicer predstavljajo 98,4 odstotkov vseh prihodkov ZZZS. Prihodki od prispevkov so tako v prvih petih mesecih znašali 947 milijonov evrov, kar je za 7,5 milijonov evrov manj od načrtovanega, je še razvidno iz gradiv, ki so jih posredovali iz ZZZS.