Kot je povedala Jelušičeva, bi bil lahko brez zgodovinske bitke na Medvedjeku izid osamosvojitvene vojne drugačen, slovenskim teritorialcem pa je takrat kljub težkim pogojem in neenakovredni razporeditvi sil uspelo kolono proti Ljubljani namenjenih jugoslovanskih bojnih oklepnih vozil zaustaviti. V tistih dneh so se ključne zaustavitve vojaških kolon dogajale tudi na drugih območjih Slovenije, spopad na Medvedjeku, pa je prinesel veliko lekcij, ki jih je treba poznati in ohranjati tudi danes, je nadaljevala ministrica.

Na Medvedjeku in tamkajšnjih barikadah se je prepletlo veliko različnih usod, tako slovenskih miličnikov in teritorialcev, civilistov, cestarjev, voznikov ter drugih naključno vpletenih potnikov vozilih, z vsemi naštetimi pa je povezano drugo sporočilo Medvedjeka, je dodala. Takrat se je postavilo vprašanje, ali je dobro napasti kolono, v kateri so tudi civilisti, je opozorila. Mešanica takratnih zelo nenavadnih in nerešljivih situacij je zato tudi vir sodobnih spoznanj, ko je treba vedeti, da se lahko tudi sodobni vojaki doma ali v tujini kdaj srečajo s podobnimi problemi, je poudarila.

Na Medvedjeku je bilo odločanje o usodi ljudi in o izidu vojne preneseno na taktično raven, dolenjski poveljniki pa so morali takrat prevzemati odgovornost za svoje odločitve v trenutkih, ko so imeli s strateške ravni iz Ljubljane samo ukaz, ki je bil na terenu neizvedljiv, je pojasnila obrambna ministrica. To pomeni, da so morali nalogo opraviti tako, da so sprejeli odgovornost za vsak najmanjši del bitke in za vsako posamezno v spopad vpleteno usodo, je menila. Pogum vseh takratnih branilcev Slovenije je potrebno zato posebej pohvaliti, hkrati pa tudi pogum na hitro vpoklicanih civilnih sanitejcev, je še povedala Jelušičeva.

Spominsko slovesnost je priredilo trebanjsko območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo, kot je znano, pa je na klancu pri Medvedjeku oz. na tedanji hitri cesti iz Novega mesta proti Ljubljani 28. junija 1991 prišlo do odkritega spopada med jugoslovansko vojsko in slovensko teritorialno obrambo. Po neuspešnih pogajanjih zaradi blokirane ceste, je sledil napad na kolono jugoslovanske vojske, ki je prodrla iz Karlovca čez Gorjance do Medvedjeka. Ta je odgovorila z ognjem iz vsega orožja, hkrati pa je položaje teritorialne obrambe s kasetnimi bombami napadlo jugoslovansko vojno letalstvo.

V spopadu je padel pripadnik 21. območnega štaba teritorialne obrambe Franc Uršič, pod streli jugoslovanske vojske pa so obležali še gospodar bližnje kmetije Anton Kolar in šest voznikov na cesti blokiranih tovornjakov.