"Pri izbiri lokacije smo upoštevali več vidikov; med drugim mora biti prostor ljudem dobro poznan in na poti do njihovih vsakodnevnih opravkov. V načrtu imamo tržnico s celovito ponudbo, kjer se bodo prodajali tudi pekovski, mesni in drugi izdelki, zato potrebujemo tudi pokriti del in zaprt prostor s hladilnico," je pojasnil Jakin in dodal, da bo treba tlakovati tla, urediti sanitarije in podobno.

Ideja za novo tržnico je sicer stara že skoraj dvajset let, sedanji načrti pa so bili narejeni pred desetimi leti, vendar se je realizacija venomer prestavljala. Župan Jakin želi temu narediti konec, saj se v zadnjih letih zelenjava in sadje prodajata po celem mestu, kar po njegovem mnenju ni estetsko in tudi ne dobro iz zdravstvenega vidika. "Ko bo lokacija dokončno izbrana, jo bo potrdil občinski svet, sočasno pa bomo začeli iskati investitorja. Sam se nadejam, da bo k projektu pristopila tudi kmetijska zadruga, tako da bi projekt zaživel v dveh ali najkasneje treh letih," je še povedal Jakin.