Če je zdaj za pol ure parkiranja na belih conah mogoče plačati zgolj 30 centov, bo po novem zaradi uvedbe DDV in spremembe načina obračunavanja avtomobiliste tak postanek stal 70 centov. Ob tem velja razložiti, da že obstoječi občinski odloki na conah za kratkotrajno parkiranje oziroma tako imenovanih belih conah predvidevajo zgolj urno ali dvourno postavko, vendar je v praksi družba Ljubljanska parkirišča in tržnice voznikom omogočila tudi ustrezno plačilo krajših postankov. Kot je razumeti, bodo v javnem podjetju nov odlok po navodilu z mestne občine bolj dosledno upoštevali, čeprav tudi tokrat z eno izjemo, in sicer pri plačilu 80-minutnega parkiranja s kovanci.

Vodja sektorja parkirišč v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah Darja Pungerčar pravi, da zaradi predlaganih sprememb ne bodo pobrali bistveno več parkirnine. Delež tistih, ki na belih conah parkirajo manj kot eno uro, po njenih besedah namreč znaša okoli 12 odstotkov, med takimi vozniki pa naj bi bilo veliko takih, ki se poskušajo z minimalno parkirnino "pretihotapiti" za dalj časa.

Bo pa velik skok prihodkov družba zabeležila, ko bodo začeli nameščati nove parkomate, v petih letih predvidoma kar 350 novih. Ti bodo nameščeni izven ožjega mestnega središča, za začetek na Prulah in Viču, zato bo parkirnina nižja, po uvedbi obračunavanja DDV za uro parkiranja 40 centov, na tem območju pa bo mogoče tudi celodnevno parkiranje in ne samo dvourno parkiranje, ki velja na belih conah.