Prispevati želijo k izboljšanju

"Družina Nekrep se je za donacijo odločila, ker želi preprečiti, da bi se kaj podobnega v prihodnosti zgodilo drugim družinam. Do UKC Maribor ne gojijo maščevalnih občutkov. Ker je gradbeni poseg že načrtovan, so želeli na tak način simbolično prispevati k temu, da se delovanje Klinike za pediatrijo izboljša," je poudaril odvetnik Nekrepovih Andrej Pitako. Ker bi ugotavljanje škode v sodnih postopkih družino še dodatno prizadelo, je Pitako zadovoljen z izidom mediacije. Nekrepovi so zoper UKC Maribor pred tem vložili civilno tožbo, dogovor pa so dosegli v postopku z mediatorko Anko Stojan.

Minister za zdravje Dorijan Marušič je dogovor pozdravil. Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da je mediacija kot ena od oblik mirnega reševanja sporov zelo primerna ob "občutljivih" sporih na področju zdravstva. V osnutku novele zakona o pacientovih pravicah jo bodo zato predlagali že za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu (bolnišnici, zdravstvenem domu ali pri koncesionarju, op.p.), kjer spor nastane.

"Spori med zdravniki, zdravstvenim osebjem in zdravstvenimi ustanovami na eni strani ter pacienti in njihovimi svojci na drugi strani so izrazito primerni za reševanje s pomočjo mediacije. Ti postopki so namreč do strank precej prijaznejši, zagotavljajo jim polno sodelovanje in pravico biti slišan, hkrati pa jim zagotavljajo ustvarjalnejše rešitve, kot pa bi jih bilo mogoče doseči v pravdi na sodišču," ugotavljajo tudi na ministrstvu za pravosodje. Pravosodno ministrstvo zato vsem zdravstvenim ustanovam priporoča, naj vzpostavijo sistem reševanja sporov z mediacijo.

Začetek sojenja, pri zbornici postopek še ni končan

Medtem sta odprta še dva postopka v primeru Nekrep, sodni in postopek pri Zdravniški zbornici Slovenije. Sojenje mariborskima zdravnikoma Zlatki Kanič in Robertu Pogorevcu, ki jima obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, se začne prihodnji petek. Postopek odločanja o licenci Zlatke Kanič, ki ga vodi predsednica zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan, pa medtem še ni končan. Na zdravniški zbornici ne dajejo informacij o tem, v kateri fazi je, poudarjajo pa, da temelji tako na stari kot tudi na novi dokumentaciji in zaslišanju prič. Iz zbornice so družino Nekrep nedavno povprašali, ali bi želeli sodelovati kot stranka v postopku, kar po Pitakovih besedah želijo.

Novo odločanje o licenci Zlatke Kanič so na zbornici napovedali septembra lani, potem ko jim je odpravo pomanjkljivosti naložila upravna inšpekcija. Pred tem je prvostopenjsko razsodišče zdravniške zbornice Kaničevi prisodilo dvomesečni odvzem licence, drugostopenjsko pa štirimesečni odvzem. Skupščina zdravniške zbornice je odločila, naj obvelja vmesni predlog o javnem opominu. Zaradi tega so bile do ravnanja zbornice kritične mnoge inštitucije, med drugim tudi protikorupcijska komisija.