Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje, da bi razpis lahko objavili še poleti in da bo odziv dober: "Zasebnega partnerja za ta projekt ne bomo težko našli. Zanimanje je izrazilo nekaj domačih in tujih podjetij. Prepričan sem, da gre za izjemno lokacijo in da si ob prenovljeni tržnici veliko podjetij želi imeti poslovne prostore ali butični hotel s tremi zvezdicami. Pozitivno je tudi to, da so projekti dokončani in čakamo samo še na gradbeno dovoljenje, ki ga bi lahko dobili v kratkem. Zato bi lahko že po podpisu pogodbe z zasebnim partnerjem začeli graditi."

Zmagal bo tisti, ki bo ponudil največ parkirnih prostorov

Na razpisu naj bi podjetja tekmovala med seboj, ključni kriterij za izbor partnerja pa bo, koliko parkirnih mest bo pripravljen ponuditi občini v zameno za Mahrovo hišo - z izjemo treh stanovanj, ki so v zasebni lasti. Po najbolj optimističnem scenariju bi bilo lahko zanimanje tako veliko, da bi zasebni partner poleg garažne hiše pod Vodnikovim trgom financiral tudi gradnjo garaže pod Krekovim trgom, kjer bi lahko zagotovili dodatnih 150 parkirnih prostorov. Garaži bi bili povezani ter bi imeli skupni uvoz in izvoz pod prizidkom Mahrove hiše pri Krekovem trgu. Obstaja pa tudi pesimistični scenarij: če zanimanje ne bo dovolj veliko, je občina pripravljena zasebnemu partnerju za nekaj let s koncesijo prepustiti garažno hišo, vendar je Janković prepričan, da se kaj takega ne bo zgodilo.

Garažna hiša pod Vodnikovim trgom ima po načrtih 616 parkirnih prostorov v treh etažah, tretja etaža z 223 parkirnimi prostori naj bi bila v celoti namenjena okoliškim stanovalcem, ki bodo lahko parkirni prostor podobno kot v garaži pod Kongresnim trgom najeli za 60 evrov na mesec. Okoli 100 parkirnih prostorov bo namenjenih za hotel - če bo v prizidku Mahrove hiše na koncu res butični hotel - in poslovno hišo na Krekovem trgu 10.

Pazili bodo predvsem na vodo in okoliške stavbe

Matej Höfler, eden od projektantov garaže iz arhitekturnega biroja Kombinat, pravi, da bodo med gradnjo pazili predvsem na podzemne vode in okoliške stavbe. "Glede na občutljivo lokacijo garažne hiše je v projektu posebna pozornost namenjena varovanju gradbene jame po tako imenovanem principu diafragme. Podobno so gradili tudi garažo pod Kongresnim trgom. Opravili smo vse geološke in hidrološke predhodne raziskave. Teren je na severnem delu ilovnat, tako da bomo morali iti kar globoko z diafragmo, da pridemo do primernih tal. So pa raziskave pokazale, da ne bo nobenih težav s Plečnikovimi tržnicami, saj ilovica ločuje podzemne vode in Ljubljanico," pojasnjuje Höfler.

Kljub podobnostim s principom gradnje garažne hiše pod Kongresnim trgom pa med garažama obstaja temeljna razlika: tista pod tržnico bo od Plečnikovih arkad oddaljena kar 24 metrov, tako da nanje po Höflerju ne bo imela nikakršnega vpliva, medtem ko so semenišče in stavbe na severni strani Vodnikovega trga oddaljene okoli devet metrov, kar je še vedno bistveno manj kot pri Kongresnem trgu. "Vpliv gradnje garaže bo zato tudi na te stavbe predvidoma zanemarljiv. Predvideno je tudi spremljanje vseh vplivov gradbene jame na sosednje objekte, tako da se bo zabeležilo vse obstoječe razpoke in poškodbe ter spremljalo, ali se je stanje poslabšalo," zaključuje Höfler.